Om projektet

Om projektet

Efterfrågan på skogsråvaror från den svenska skogen kommer att öka i framtiden. Och i takt med att efterfrågan växer och användningsområden för skogens olika råvaror ökar, så ökar även konkurrensen med andra viktiga målsättningar.

Det handlar om att bevara naturskog och den biologiska mångfalden, att skogen finns för rekreation och som kolsänka. Hittills har det varit svårt att få en överblick av hur efterfrågan på råvaror från skogen kan komma att förändras och vilka potentiella målkonflikter som kan uppstå. Det här projektet samlar ledande experter och den senaste kunskapen inom området för att ta fram en samlad analys och ge ett helhetsperspektiv.

Vilka långsiktiga förutsättningar finns till exempel för energisektorn, transportsektorn, kemiindustrin att nyttja den svenska skogsråvaran och restprodukter från skogsindustrin?  Det är frågor som tas upp med fokus på en möjlig utveckling fram till år 2030 och 2045.