Rapport

Full effekt

Uppdaterad 2024-01-30 Publicerad 2021-06-07

Hur klarar vi effektbalansen i det framtida elsystemet? Vilka utmaningar ser vi med elförsörjningen? Vad händer om det inte blåser tillräckligt, eller om möjligheterna att importera el minskar? Och hur kan en mer flexibel elanvändning bidra till att stabilisera elbalansen?

Rapporten fokuserar främst på elsystemets förmåga att klara av den allra högsta belastningen, den så kallade topplasten. Här belyser vi utmaningarna för elsystemet i ett antal an­strängda situationer, till exempel om det inte skulle blåsa under en längre tid.

Rapportens beräkningar och resonemang pekar på några viktiga utmaningar som måste uppmärksammas av politiker och energisektorns olika aktörer redan nu, för att vi inte ska få problem med vår framtida elförsörjning.

Nyheter

Nytt projekt undersöker PD-aktivitet i elnätet: ”Kan handla om miljardbelopp i besparingar för svenska elnätsägare”

50 000 svenska nätstationer kan drabbas av förtida funktionsfel orsakade av elektriska urladdningar, partial discharge, PD. Ett Energiforskprojekt ska undersöka grundorsakerna till PD-aktivitet, varför det är så utbrett och vad som kan göras för att förebygga det i framtiden.

14 jun 2024 - Elnät


Rekommendationer för hantering av övertoner från sol- och vindkraft

För att nyanslutningen av sol- och vindkraft inte ska försämra elkvaliteten betonar en ny rapport behovet av korrekt tillämpning av metoder för att studera och följa upp övertoner. Mer forskning behövs, särskilt kring emissioner från solomriktare och vindkraftverk för att förbättra tillförlitligheten vid beräkning av övertonsnivåerna.

10 jun 2024 - Elnät


Reparationsinjektering av fyllningsdammar

SVC-doktoranden Johan Lagerlund disputerade nyligen med en avhandling om hur man kan reparera dammkonstruktioner. I takt med att våra dammkonstruktioner blir äldre behöver vi få bättre möjligheter till underhåll och reparation av våra dammar.

10 jun 2024


Ny rapport: Frivillig effektmarknad minskar effektbristen

Om risken för effektbrist ökar och blir påtaglig kan en frivillig effektmarknad växa fram, och därmed minska effektproblemet, enligt en ny Energiforskrapport. Men en förutsättning är att staten tydligt signalerar att dess ansvar stannar vid en begränsad effektreserv och inget mer, säger rapportens huvudförfattare Lars Bergman.

31 maj 2024


Energiforsk leder nordiskt projekt för lokal energiomställning

Nordiska ministerrådets organ Nordisk Energiforskning har beviljat 22 miljoner kronor till ett treårigt projekt som ska ta fram råd och verktyg för att underlätta energiomställningen lokalt. Energiforsk leder projektet som genomförs i samarbete med åtta forskningsorganisationer, två kommuner och två kommunförbund i Sverige, Norge och Danmark.

29 maj 2024


Nyhetsarkiv

Om rapporten

Rapportnummer

2021:778

Författare

Thomas Unger, Johan Holm, Bo Diczfalusy och Cecilia Hellner