Teman

Teman

Forskningen i Nepp drivs i temaområden. Varje temaområde kännetecknas av ett komplex av frågeställningar, varav en del grupperas inom specifika fokusområden som möjliggör en högre detaljnivå i analyserna. Forskningen är tvärvetenskaplig och genomförs i nära samverkan mellan flera forskare och analytiker samt i vissa fall också med medverkan från experter från energisektorn.

Våra fem temaområden

Nya förutsättningar för omställningen av energisystemet

I detta temaområde analyseras omvärldsförutsättningar och trender som påverkar omställningen och utvecklingen av energisystemet, inte minst vad gäller utvecklingen av energi- och klimatpolitiken.


Utformningen av morgondagens svenska el- och energisystem

Inom detta temaområde skapas en tydligare bild av morgondagens energisystem för att säkerställa leveranssäkerhet och robusthet.


Det framtida energilandskapet

Inom detta temaområde studeras drivkrafter som påverka det framtida energilandskapet, med fokus på det lokala perspektivet.


Ett hållbart energisystem

Detta temaområde syftar till att öka kunskapen om och förbättra analysmetoderna för de mest väsentliga hållbarhetsaspekter som påverkar och påverkas av energisystemets utveckling.


Från ord till handling

I detta temaområde tas ett helhetsgrepp om några av omställningens knäckfrågor och vi konkretiserar hur vi kan gå från ord till handling.


Projektvärdar

Stefan Montin
08-677 ​27 59
Markus Wråke
08-677 27 49

Projektledare

Ebba Löfblad
Projektledare, Profu
Jenny Westerberg
Projektledare, Profu