Utformningen av morgondagens svenska el- och energisystem

Så möter vi kraven på leveranssäkerhet, robusthet och hållbarhet

Inom detta temaområde skapas en tydligare bild av morgondagens energisystem för att säkerställa leveranssäkerhet och robusthet. Analyserna som utförs utreder styrkor och eventuella svagheter med olika utformningar av energisystemet.

De svenska och nordiska elsystemen kommer i många avseenden att se mycket annorlunda ut i framtiden med ett betydligt större inslag av variabel förnybar elproduktion, ett ökat beroende av import och export, flexibilitet på användarsidan, energilagring och ny teknik för styrning och kommunikation. Med största sannolikhet kommer också den totala elanvändningen att fortsätta att öka – men hur mycket, och vad blir effekterna?

Tilliten till nya metoder och lösningar varierar också mellan bedömare. Vissa tror på det beprövade, andra ser mer optimistiskt på framtida teknik- och marknadslösningar. Detta förklarar delvis skillnader i olika aktörers prioriteringar av åtgärder och kraftslag för att hantera den framtida eleffektbalansen på marknader för efterfrågeflexibilitet. NEPP:s analyser visar att det är viktigt att energimarknaderna utformas för morgondagens krav men det är inte uppenbart vilka justeringar som är mest angelägna. Det behövs mer kunskap och utvärderingar av de åtgärder som idag testas.

För att möta denna efterfrågan på mer djupgående kunskap har vi inom detta tema identifierats tre fokusområden som kräver dedikerade forskningsinsatser.

Temaledare

Mikael Odenberger
Profu
Ebba Löfblad
Projektledare, Profu

Utforska våra teman

Object reference not set to an instance of an object.

Ladda ner resultatblad