Vattenkraftens förändrade roll och förutsättningar

Vattenkraftens förändrade roll och förutsättningar

I detta fokusområde tar NEPPs forskare ett helhetsgrepp på vattenkraften och dess förändrade roll och förutsättningar i ett framtida energisystem och i ett förändrat klimat.

Vattenkraften spelar redan idag en avgörande roll för det svenska elsystemet, och dess förmåga att tillgodose både toppeffektbehovet och reglering gör att den förväntas spela en ännu viktigare roll i framtiden. De svenska kraftproducerande älvarna är primärt utbyggda utifrån ett energi-perspektiv, medan det i framtiden med sannolikhet kommer att vara större fokus på effekt och flexibilitet.

De två faktorer som i nuläget bedöms ha störst påverkan på förutsättningarna för svensk vattenkraft i ett längre tidsperspektiv är den pågående miljöprövningsprocessen respektive konsekvenser av klimatförändringar. Även den kraftiga expansionen av vindkraft och behovet av att balansera denna utgör en stor och viktig faktor för vattenkraftens roll i det framtida energisystemet.