Rapport

Systemkonsekvenser av miljöåtgärder i vattenkraften

Vattenkraften ska anpassas till modern miljölagstiftning med moderna miljövillkor. Med hjälp av två olika modellverktyg har konsekvenserna för elsystemet av miljöanpassningsåtgärder i vattenkraften analyserats.

Studien utgår från ett referensscenario (med kärnkraft) för det svenska energisystemet år 2035 och ett känslighetsscenario (utan kärnkraft och med ytterligare vind- och solkraft) med tre fall av begränsningar i vattenkraftsproduktionen samt ett fall där inga förändringar görs. Baserat på resultaten har miljömässiga konsekvenserna av dessa förändringar i elsystemet analyserats.

Studien utgör en första ansats till konsekvensanalys av de möjliga miljöanpassningsåtgärder och begränsningar i vattenkraften som kan bli aktuella i och med omprövningen av den svenska vattenkraften till modern miljölagstiftning.

Nyheter

Ny rapport om elnätens automatisering - mänsklig tillit i fokus

Har svenska hushåll tillit nog för att hantera den genomgripande förändring av samhället som det skulle innebära att implementera smarta elnät?

27 jun 2022 - Trygg elförsörjning


Fyra år av forskning på en dag – konferens om hållbar vattenkraft

Hur ställer vi om vattenkraften till moderna miljövillkor? Det var temat på slutkonferensen för Vattenkraftens miljöforskningsprogram.

23 jun 2022 - Vattenkraft


Markus Wråke till regeringens nya elektrifieringsråd

Regeringen har som en del av Elektrifieringsstrategin tillsatt ett elektrifieringsråd som ska stödja regeringens arbete med att genomföra den nya strategin. En av de utsedda ledamöterna är Energiforsks vd Markus Wråke.

23 jun 2022


Näringspellets av slam och aska sluter kretslopp och skapar cirkulär ekonomi

Att producera näringspellets av skogsindustriella restprodukter kan sluta kretslopp och skapa möjligheter för en cirkulär ekonomi.

22 jun 2022


Banbrytande övervaknings- och skyddsmetoder för lindningskopplare revolutionerar elbranschen

Övervaknings- och skyddsmetoder för lindningskopplare (on-load tap changers/OLTC), kan förutsäga och minimera oplanerade avbrott och säkerställa avbrottsfri strömförsörjning.

20 jun 2022 - Trygg elförsörjning


Nyhetsarkiv

Om rapporten

Rapportnummer

2022:862

Författare

Jenny Gode, Johan Holm, Ebba Löfblad, Arvid Rensfeldt & Thomas Unger, Profu Erik Lindblom & Mikael Malmaeus, IVL Svenska Miljöinstitutet Viktor Walter, Chalmers