Rapport

Systemkonsekvenser av miljöåtgärder i vattenkraften

Vattenkraften ska anpassas till modern miljölagstiftning med moderna miljövillkor. Med hjälp av två olika modellverktyg har konsekvenserna för elsystemet av miljöanpassningsåtgärder i vattenkraften analyserats.

Studien utgår från ett referensscenario (med kärnkraft) för det svenska energisystemet år 2035 och ett känslighetsscenario (utan kärnkraft och med ytterligare vind- och solkraft) med tre fall av begränsningar i vattenkraftsproduktionen samt ett fall där inga förändringar görs. Baserat på resultaten har miljömässiga konsekvenserna av dessa förändringar i elsystemet analyserats.

Studien utgör en första ansats till konsekvensanalys av de möjliga miljöanpassningsåtgärder och begränsningar i vattenkraften som kan bli aktuella i och med omprövningen av den svenska vattenkraften till modern miljölagstiftning.

Nyheter

Svenskt centrum för hållbar vattenkraft – ny teknik och biologisk mångfald

Energiforsk driver tillsammans med Luleå tekniska universitet Svenskt centrum för hållbar vattenkraft, under de kommande fem åren. Det är Energimyndighetens största kompetenscentrum med en budget på 280 miljoner.

24 mar 2023


Energiforsk i internationellt vätgasprojekt

Energiforsk är en av 44 partners i det internationella vätgaskonsortiet BalticSeaH2 i Östersjöregionen. Projektet syftar till att skapa en vätgasekonomi, öka energisäkerheten och minska beroendet av fossila energikällor. Planerad omsättning är cirka 360 miljoner kronor under fem år.

21 mar 2023


Pressmeddelande: Energibranschen investerar i forskning om hållbara elnät

Nu startar Energiforsk och 47 aktörer från energibranschen forskningsprogrammet "Elnätens hållbara teknikutveckling och digitalisering" med en budget på totalt 11 miljoner kronor.

20 mar 2023 - Trygg elförsörjning


3 tips på hur organisationer kan nå bortom mål- och intressekonflikter

Samarbete och förståelsekultur, det är två viktiga pusselbitar för hur organisationer kan nå bortom mål- och intressekonflikter i energiomställningen, enligt Johan Holmén, doktor i fysisk resursteori vid Chalmers.

17 mar 2023 - Värme och kyla


Aska kan skydda mot snyltbaggen: Kostar skogsindustrin hundra miljoner årligen

Tack vare askans höga halt av kisel kan återföring av aska i svenska skogar ökar både produktionen av biomassa och stärka trädens motståndskraftighet mot snyltbaggen.

9 mar 2023 - Värme och kyla


Nyhetsarkiv

Om rapporten

Rapportnummer

2022:862

Författare

Jenny Gode, Johan Holm, Ebba Löfblad, Arvid Rensfeldt & Thomas Unger, Profu Erik Lindblom & Mikael Malmaeus, IVL Svenska Miljöinstitutet Viktor Walter, Chalmers