Kraft och liv i vatten sammanfattande broschyr

Kraft och liv i vatten - broschyr

Mer kraft och liv i våra vatten är visionen för den forskningssatsning som sammanfattas i den här broschyren.

Programmet Kraft och liv i vatten ger kunskap och vägledning för att hantera utmaningar som hinder för vandrande fisk och ändrade flöden samtidigt som vattenkraften kan drivas på ett kostnadseffektivt och bra sätt. I den här lilla trycksaken beskrivs de tre pågående projekten. Du kan också läsa mer om programmet här >>

Ladda ner