Den här konferensen är avslutad
12 maj, Energiforsks webbplats

EU:s reform av elmarknaden – vad innebär förslaget?

EU-kommissionen presenterade den 14 mars ett förslag till ny elmarknadsdesign. Syftet är att accelerera den förnybara elproduktionen, fasa ut gasberoendet och dämpa volatila elpriser. Men hur kommer förslaget slå? Den 12 maj kommenterar sju experter förslaget i ett studiosamtal på Energiforsks webbplats.

Förslaget till ny elmarknadsdesign från EU-kommissionen säger bland annat att:

  • EU:s medlemsländer ska säkerställa marknadslösningar för PPA:s, bilaterala avtal mellan elproducenter och elkunder till ett fast pris
  • offentliga stödmedel för förnybar elproduktion får bara ske genom Contracts for Difference, CFD, dubbelriktade prisskillnadskontrakt där producenterna garanteras en minimintäkt och där medlemsländerna är skyldiga att betala tillbaka överintäkter till konsumenterna
  • elkonsumenter ska kunna investera i till exempel solpaneler eller vindkraft och sälja elen till sina grannar, inte bara till nätägaren

Om förslagen blir verklighet, hur kommer det påverka investeringar och de finansiella marknaderna?

Energiforsk har bjudit in sju experter för att i ett studiosamtal kommentera förslaget och ge sin syn på det. De inbjudna är:

  • Niclas Damsgaard, chefsstrateg Svenska kraftnät
  • Thomas Tangerås, senior forskare vid Institutet för Näringslivsforskning, IFN
  • Nils-Henrik von der Fehr, professor Oslo universitet
  • Maria Sunér, vd Svemin
  • Kristian Gustafsson, senior advisor, Vattenfall
  • Anton Holton, vd Gävle Energisystem
  • Eva Vitell, tidigare vd för Svea Vind Offshore och Hybrit

Samtalet leds av Bo Diczfalusy, Bodiz Consulting.

Om förslaget
För mer information om förslaget, läs på EU-kommissionens webbplats här.

Mer information
För mer information om studiosamtalet, kontakta Daniel Hirsch, kommunikationsansvarig Energiforsk.
0708-96 90 09
daniel.hirsch@energiforsk.se

Anmälan
Behövs inte, studiosamtalet publiceras på Energiforsks webbplats den 12 maj klockan 9.00.
Se hela samtalet här.