Den här konferensen är avslutad
9 december, Digital Konferens

HUVA-dagen 2020

Under Hydrologiskt utvecklingsarbetes HUVA-dag presenterades resultat från projekt som utförts under programperioden 2018 - 2020. Detta år bjöd vi även på en presentation av Vattenfalls arbete med artificiell intelligens för att förbättra tillrinningsprognoser.

Huva-dagen vänder sig till dig som är intresserad av utvecklingen inom vattenhushållning och vattenkraftens produktionsplanering.

Årets tema var Framtidens prognoser. För att lyfta blicken mot framtida utmaningar och möjligheter bjöd vi därför bland annat på en presentation av Vattenfalls arbete med AI applicering för förbättrade tillrinningsprognoser.

För att avrunda dagen hölls en paneldiskussion kring potentialen för nya teknologier att förbättra tillförlitligheten av hydrologiska prognoser.

Slutkonferens 

2020 års HUVA-dag var slutkonferens för Hydrologiskt utvecklingsarbete mellan 2018 och 2020. Forskarna presenterade resultat kring utveckling av metoder och verktyg för förbättrade prognoser av tillrinningen till vattenkraften.