Den här konferensen är avslutad
29 november, Scandic Hallandia och Unipers site i Halmstad på Rådhusgatan 4 respektive Turbingatan 10

Gasturbinseminarium 2022

Välkomna till en dag som bland annat ger dig kunskap om nya bränslen för gasturbiner, hur batterier kan kombineras med gasturbiner. Dessutom gör vi ett studiebesök på Unipers site i Halmstad inklusive G12 – i bästa fall får vi vara med om en månadsstart! Seminariet vänder sig till deltagare i programmet "Uppföljning av gasturbinutvecklingen". Varmt välkomna!