Program 29 november 2022
09:00
Gasturbiner och batterier – vilka stödtjänster som är möjliga. Dessutom Vattenfalls batteriprojekt i Uppsala batterilösningar i olika tillämpningar.
Arne Berlin
Vattenfall Eldistribution
09:45
Bränslen bortom vätgas. E-bränslen och ammoniak – hur och när?
Johan Nogenmyr
Siemens
10:30
Bensträckare
10:45
Restprodukter vid tillverkning av flygbränslen. Finns det något av sämre kvalitet vi kan elda i landbaserade maskiner
Ola Vallberg
LTU
11:30
Lunch
12:30
Teknikbevakning och highlights
Magnus Genrup
Lunds universitet
13:15
Intro till Unipers site i Halmstad, inklusive G12
Stefan Kristiansson
Uniper
13:30
Transport till Unipers site
13:45
Studiebesök på Unipers site i Halmstad, G12, GT 120
15:30
Avslutning