Den här konferensen är avslutad
13 april, Webbinarium

Hydraulisk konduktivitet i grovkorniga material

Johan Lagerlund presenterar Energiforskrapport 2022:849 Hydraulisk konduktivitet i grovkorniga material.

I projektet har laboratorieprovning med storskalig labbutrustning genomförts för att bestämma hydraulisk konduktivitet för grovkorniga jordar som används som filter och stödfyllning i fyllningsdammar. Genom att utföra verkliga försök och bygga upp en resultatbank för grovkorniga jordar kan utförare i framtiden uppskatta mer representativa värden på hydraulisk konduktivitet för en fyllningsdamm utifrån kornfördelning och packningsgrad.

Projektet har genomförts hos Vattenfall R&D med Johan Lagerlund som projektledare. 

Läs rapporten här