Den här konferensen är avslutad
4 december, Stockholm

Hydrologiskt utvecklingsarbete i ett oförutsägbart klimat

Välkommen till konferensen som är en samlingspunkt för dig som är intresserad av vattenkraftindustrins vattenhushållning och produktionsplanering. Årets HUVA-dag centrerar kring påverkan av ett skiftande klimat och erbjuder en långsiktig prognos för vattenkraften.

Vårt forskningsprogram Hydrologiskt utvecklingsarbete tar fram ny kunskap och utvecklar metoder för att förbättra prognoser för tillrinningen av vatten till vattenkraften. Programmet berör även teman så som standardisering och omvärldsbevakning och bedriver utbildningsverksamhet inom området vattenkraftshydrologi. 

Under konferensen kommer vi att presentera de projekt som har genomförts i programmet under 2018-2019 och den senaste utvecklingen inom fältet. I år kommer även ett skiftande klimat och dess hydrologiska effekter att behandlas i större skala. Du kan förvänta dig en lärorik dag som bjuder på nya insikter, inspiration och diskussion.