Den här konferensen är avslutad
2 september, Webbinarium

Lägre temperaturer i befintliga fjärrvärmesystem

Att optimera och sänka temperaturen i våra fjärrvärmesystem innebär besparingar, både i energi och effekt, och lägre förluster mot omgivningen. En drivkraft för att sänka temperaturerna är också att kunna ta vara på restvärme med lägre temperaturer än idag. Men vilka åtgärder fungerar och vilka ger bäst effekt i olika typer av system?

I våras anordnade Energiföretagen en workshop för att få en bättre bild av vad som görs och vad som behöver göras för att nå lägre temperaturer i de svenska fjärrvärmenäten. Som en uppföljning på denna träff hålls nu ett webbinarium inom Energiforsk värmekluster för att lyfta fram såväl teoretisk som praktisk kunskap om hur fram- och returtemperaturer kan sänkas i dagens system. Under den här eftermiddagen kommer forskare och experter att presentera nuläget och ett antal vanliga fel som leder till höga temperaturer i distributionsnäten. 

Tillsammans med representanter från fastighetsbranschen lyfter vi hur man kan arbeta med sina kunder och deras värmesystem för att kunna leverera lägre temperaturer och för att få sänkta returtemperaturer.

Vi har också bjudit in fjärrvärmebolag som lyckats bra med att sänka temperaturen i sina system. De kommer att berätta om de åtgärder som gjorts och vilka resultat det har fått. Dagen avslutas med diskussioner i mindre grupper där du som deltar kommer att få vara med och prioritera de viktigaste frågorna som behöver besvaras.

Varmt välkommen!

Energiforsks Värmekluster finansieras genom Energimyndighetens forsknings- och innovationsprogram TERMO.