Den här konferensen är avslutad
8 december, Digitalt

Övervakningstekniker för dammar: Lärdomar från Älvkarleby

Icke-destruktiva metoder för provtagning i dammar, seismiska metoder för att upptäcka brister i jordvallsdammar, och elektrisk resistivitetstomografi (ERT) som en långsiktig övervakningsteknik i banvallsdammar. Välkommen till ännu ett extrainsatt lunchwebbinarium med SVC med tema Älvkarlebys testdamm.

I detta extrainsatta lunchwebbinarium, det sista för 2023, kommer du att få höra om tre projekt som utfört experiment på Vattensfalls testdamm i Älvkarleby.

Testdammen i Älvkarleby har en stor mängd installationer för övervakning vad gäller geoteknik och geofysik, mätningarna har utförts under vattenpåfyllning och drift. De geotekniska mätningarna har fokuserats på en sektion där inga inbyggda skador fanns. En sammanfattning av de geotekniska mätningarna samt idéer för hur resultaten kan nyttjas i framtiden, bland annat med koppling till projektet Simulering av fyllningsdammars beteende, kommer Jasmina Toromanovic från Luleå tekniska universitet berätta om i detta webbinarium.

Time lapse geophysics, eller tidsförloppsgeofysik, kan vara mycket användbar för att upptäcka anomala förhållanden eftersom mätningar upprepas och skillnader i dammens svar kan övervakas. Det övergripande målet med projektet Seismic investigations and monitoring of Vattenfall's experimental dam at Älvkarleby var att avgöra om seismiska metoder kan användas för att upptäcka brister i jordvallsdammar, baserat på undersökningar av en experimentell damm med kända brister. Dessa designade brister kan betraktas som defekter som är potentiellt farliga för en riktig dam. Hör Chris Juhlin från Uppsala universitet berätta om detta projekt och dess resultat. 

Projektet Integrating electrical resistivity results interpretation with numerical flow modeling for detection of internal defects in embarkment dams har utvecklat förbättrade övervakningstekniker för tidig upptäckt av intern erosion i vallardammar. Målet var att kunna bedöma elektrisk resistivitetstomografi (ERT) som en långsiktig övervakningsteknik i banvallsdammar och utvärdera dess förmåga att upptäcka och lokalisera defekter orsakade av konstruktionsbrister eller intern erosion. Torleif Dahlin från Lunds tekniska högskola berättar mer i webbinariet.

Carl-Oscar Nilsson från Uniper deltar som industrirepresentant och diskuterar resultaten samt sätter de i kontext för industrin i slutet av webbinariet.