Projekt

Simulering av fyllningsdammars beteende

Uppdaterad 2023-09-21 Publicerad 2019-07-31

Projektet behandlar en alternativ metod för provtagning i dammar, där det kan vara svårt att ta upp prover för att bestämma materialens egenskaper. Istället för destruktiv provtagning, ligger fokus på att utnyttja mätdata. Genom att kombinera mätdata med modellering, kan man få fram materialparameterar genom inversmodellering.

Idén med inversmodellering är att återspegla dammens verkliga, det vill säga uppmätt, beteende i simuleringarna. På det sättet skapas en så kallad ”digital tvilling” genom en kalibreringsprocess, där värden på parametrar i konstitutiva modeller identifieras.

Materialparametrarna som man får fram från inversanalysen kan nyttjas vid modellering av framtida åtgärder på dammen. Det kan till exempel handla om en höjning av dammen eller att man anlägger stödbankar. Om fältmätningar utförs vid åtgärderna, kan kalibreringsprocessen uppdateras och nya materialparametrar erhållas från inversanalysen. Det kan indikera om materialet har påverkats av åtgärderna.

Resultat från projektet, i form av framtagna materialparametrar, kommer att kunna utgöra en bas för framtida beräkningar. När förändringar i materialparametrar observeras över tid, kan det ge en indikation på förändringar i dammkroppen.

 

Om projektet

Doktorand

Jasmina Toromanovic, LTU

Projektledare

Jan Laue, LTU

Projektdeltagare

Sven Knutsson, LTU
Hans Mattsson, LTU
Peter Viklander, Vattenfall/LTU

Publiceringar

A Non-destructive Parameter Identification for an Embankment Dam. Peer reviewed paper in Proceedings of the 15th ICOLD International Benchmark Workshop: Numerical Analysis of Dams / Springer Nature, 2021, s. 889-8999-11 September 2019, Milan, Italy

J. Toromanovic, H. Mattsson, S. Knutsson, and J. Laue, ‘Parameter identification for an embankment dam using noisy field data’, Proceedings of the Institution of Civil Engeneers, vol. 173, no. 6, pp. 519–534, 2020.

Testing of a low mobility grout for permeation grouting in embankment dams (under granskning)

Grout penetration of low mobility grout in coarse-grained soil materials for use in embankment dam grouting (under granskning)

Pore pressure development during drilling and grouting of an embankment dam
To be in proceedings ICOLD 2023

J. Toromanovic, H. Mattsson, S. Knutsson, and J. Laue, ‘Digitala tvillingar av fyllningsdammar’, Bygg och Teknik, no. 1, pp. 36–37, 2020.

J. Toromanovic, H. Mattsson, S. Knutsson, and J. Laue, ‘En icke-destruktiv metod för bestämning av värden på materialparametrar i fyllningsdammar’, presented at the Grundläggningsdagen 2019, 2019.

J. Lagerlund, J. Toromanovic, T. Dahlin, C. Juhlin, and S. Johansson, ‘Testdamm i Älvkarleby för skadedetektering’, Bygg och Teknik, no. 1, pp. 31–34, 2020.

Deformationer och portryck i en experimentell fyllningsdamm, Christian Bernstone, Johan Lagerlund, Jasmina Toromanovic, Christopher Juhlin, Utvärdering av dammars tillstånd. Populärvetenskap: SwedCOLD Nyhetsbrev nr 2, sid 14–15

J. Toromanovic, J. Lagerlund, P. Viklander, and J. Laue, ‘Geotechnical instrumentation of an experimental embankment dam’, in 4th European Conference on Physical Modelling in Geotechnics, 2020, pp. 171–176.

Mechanical behaviour of an experimental embankment dam during initial impoundment. Peer reviewed paper in Proceedings of the 20th International Conference on Soil Mechanics and Geotechnical Engineering, Sydney, Australia, 2022

Monitoring of an experimental embankment dam during impoundment and operation. Proceedings ISFMG 2022.

Tid

juli 2018 - december 2021