För forskare

Ladda ner SVCs mallar här

Kunskapscentret Svenskt vattenkraftcentrum består av långsiktigt hållbara utbildnings- och forskningsmiljöer av hög kvalitet vid Luleå tekniska universitet, Chalmers, Kungliga Tekniska högskolan, och Uppsala universitet. Vattenfalls laboratorium i Älvkarleby är också en viktig resurs i verksamheten.

För att underlätta hanteringen av projekt, ska mallen för projektbeskrivning användas. Där beskriver du projektet, kostnader, finansiering och övrig nödvändig information om projektet.

Rapportmall

När det sen är dags att rapportera resultat ska någon av våra rapportmallar, svensk eller engelsk alltid användas och följas. Mallen håller samman utgivningen och bygger kompetenscentrets visuella identitet. Mallarna kan enkelt laddas ner här intill. 

Rapportens titel

Rapportens titel ska vara så kort och informativ som möjligt. Använd gärna en underrubrik inne i rapporten i stället om titeln blir lång. Förordet ansvarar vi på Energiforsk för. Baksidestexten får du som forskare gärna komma med förslag på, men eftersom den också används som webbtext när rapporten publiceras förbehåller vi oss rätten att redigera texten så att den väcker intresse för resultaten.