Program 3 februari
09:30
Välkommen och inledning
Energiforsk
09:35
Regelverk och undantag från Natura 2000
Bakgrund och anledning till programmets studier
Johan Tielman
Miljöchef, Uniper/Fortum
09:50
Information från Havs- och Vattenmyndigheten
HaV ger sin syn på omprövningarna
Anders Skarstedt
Havs- och vattenmyndigheten
10:05
Natura 2000 vid omprövning av vattenkraft
Metodutveckling och beskrivning av påverkan på Natura 2000-områden vid vattenkraftsanläggningar
Stefan Grundström
Sweco
10:25
Paus
10:35
Regelverket för undantaget mindre stränga krav inom vattenförvaltningen
Förslag på metoder och tillämpning
Claes Hedenström
Capril
11:00
Om pågående samverkansprocesser, dess utmaningar och kunskapsbehov
Anna Jivén
Vattenkraftens Miljöfond
11:15
Frågestund
Johan Tielman
Miljöchef, Uniper/Fortum
Anders Skarstedt
Havs- och vattenmyndigheten
Stefan Grundström
Sweco
Claes Hedenström
Capril
Anna Jivén
Vattenkraftens Miljöfond
11:30
Webbinariet avslutas