Den här konferensen är avslutad
6 december, Webbinarium

Så möter vi utmaningarna på framtidens elmarknad

De kommande decennierna förväntas efterfrågan på el öka kraftigt och elektrifieringen kan av allt att döma få stor betydelse för möjligheterna att nå Sveriges klimatmål. I rapporten ”Framtidens elmarknadsdesign – Utmaningar och möjligheter” redovisas slutsatser och bedömningar om behovet av reformer på elmarknaden. Välkommen till ett webbinarium där politiker, forskare och representanter från myndigheter och energibranschen diskuterar slutsatserna i rapporten.

En genomgående slutsats i rapporten är att den framtida elförsörjningen kommer att präglas av ökad variabilitet och ökad risk för otillräcklig tillgång till elektrisk effekt. Frågan är mot denna bakgrund om elmarknaden behöver reformeras.

Bedömningarna i rapporten baseras på ett antal forskningsrapporter, både inom Energiforsks projekt FemD och ett antal andra studier. 

Rapporten tar bland annat upp frågor som
- Hur skapar vi tillräckliga drivkrafter för investeringar?
- Hur möter vi ökad variabilitet och risk för effektbrist?
- Hur hanterar vi överföringsbegränsningar?
- Vilken roll kan lokala lösningar spela?

Paneldiskussion med experter och politiker
Rapporten presenteras av Energiforsks vd Markus Wråke vid ett webbinarium den 6 december. Därefter följer en diskussion med representanter från politiken respektive en paneldiskussion med forskare och representanter från myndigheter och energibranschen.

Webbinariet modereras av Bo Diczfalusy, Bodiz Consulting, projektledare för rapporten.

Rapporten ingår i Energiforsks projekt FemD som syftar till att visa hur elmarknaden kan utformas för att bäst möta nya krav och förändrade villkor.

Program
9.00: Välkommen och inledning
Markus Wråke, vd Energiforsk

9.05: Presentation av rapportens viktigaste bedömningar och slutsatser
Bo Diczfalusy, Bodiz Consulting, projektledare för rapporten

9.20–10.30: Diskussion och kommentar om rapportens slutsatser
Politikerpanel
Camilla Brodin (KD), riksdagsledamot, ledamot i Näringsutskottet
Rickard Nordin (C), riksdagsledamot, klimat- och energipolitisk talesperson

Expertpanel
Therese Hindman Persson, chefsekonom, Energimarknadsinspektionen
Niclas Damsgaard, chefsstrateg Svenska kraftnät
Thomas Tangerås, senior forskare vid Institutet för Näringslivsforskning, IFN
Eva Vitell, vd Svea Vind Offshore

Läs rapporten här.

Se webbinariet i efterhand