Rapport

Framtidens elmarknadsdesign

Uppdaterad 2024-03-13 Publicerad 2022-11-16

Just nu förändras förutsättningarna för vår el- och energiförsörjning i snabb takt. Vi påverkas allt mer, och allt mer påtagligt, av vad som sker globalt och på den europeiska marknaden. Samtidigt introduceras ny teknik i snabb takt, och intresset för lokala lösningar ökar.

Hänger dagens organisation av elmarknaden med i denna utveckling? Svarar nuvarande design upp mot de behov vi ser, eller behövs det reformer? I denna rapport redovisar fem experter slutsatser och bedömningar med utgångspunkt i ett antal aktuella forskningsprojekt.

Nyheter

Vilken typ av solceller vill vi leva med?

Marieke Rynoson, forskar om solceller på doktorandprogrammet i energisystem på Högskolan i Dalarna. Ingenjörer glömmer ibland bort att se på solceller ur ett socialt perspektiv, menar Marieke Rynoson. – Jag vill fokusera på social hållbarhet för att ge branschen insikter om vad vi faktiskt vill leva med!

11 apr 2024


Beslutsstöd för återvinning av slaggrus fungerar, men behöver uppdateras

För att underlätta bedömningen av potentiella miljö- och hälsorisker med återvinning av slaggrus, finns ett beslutstöd sedan 2019. I det här projektet har forskarna undersökt hur beslutsstödet fungerar i praktiken.

8 apr 2024


Exploring vibrations in power plants with Professor Rainer Nordmann

Energiforsk and Professor Rainer Nordmann have arranged a one-day-lecture tour of Sweden and Finland on turbogenerator vibrations.

4 apr 2024 - Kärnkraft


Ny rapport: Vätgas har goda förutsättningar att bidra med flexibilitet till elsystemet

I ett framtida energisystem kan vätgas utgöra en flexibel resurs som bidrar till att balansera elsystemet på olika tidshorisonter, både avseende effekt- och energibalans och frekvensreglering.

3 apr 2024 - Energisystem


Anmälan till CIGRE Biennial Session 2024 är öppen: "Unikt tillfälle att forma framtidens kraftsystem"

Det går nu att anmäla sig till CIGRE Biennial Session som arrangeras 25–30 augusti i Paris; världens största evenemang för kraftsystem. Konferensen erbjuder bland annat möjligheter att delta i gruppdiskussionsmöten och workshops, nätverka med branschkollegor och ta del av den tekniska utställningens innovationer, produkter och tjänster.

20 mar 2024 - Elnät


Nyhetsarkiv

Om rapporten

Rapportnummer

2022:893

Författare

Runar Brännlund, Niclas Damsgaard, Bo Diczfalusy ,Thomas Tangerås, Thomas Unger