3 februari
09:00
Välkomna och introduktion
09:15
Dimensionering av distributionssystem
Kristin Åkerlund
FVB
Olle Penttinen
Rise
09:40
Långtidsstudie av värmeledande pasta i dykfickor vid temperaturändring
Magnus Holmsten
RISE
10:05
Kaffepaus
10:25
Branschsamarbete för avancerad analys av värmedistribution och uppvärmningsbehov
Maria Hansson
Solita
10:50
Virtuella värmeverk
Mattias Vesterlund
Rise Sics North
11:15
Fjärrvärme och resurseffektivitet på systemnivå
Mattias Gustafsson
Högskolan i Gävle
11:40
Lunch
12:50
Information om utlysning
Julia Kuylenstierna
Områdesansvarig termisk energiomvandling, Energiforsk
13:00
Lättfyll som markfyllnadsmaterial
Jan Henrik Sällström
Rise
13:25
Livslängdsprediktering hos hybridisolerade FV-rör
Bijan Adl-Zarrabi
Chalmers
13:50
Elektrokemisk mätmetod
Bror Sederholm
Rise, Kimab
14:15
Fikapaus
14:35
Livslängdsprediktering och statusutvärdering av fjärrvärmeledningar
Jan Henrik Sällström
Rise
15:00
Svetsbarhet av fjärrvärmeapplikationer – etapp 2
Lars Erik Stridh
Högskolan väst
15:40
Webbinariet avslutas