Den här konferensen är avslutad
19 januari, Webbinarium

Slutkonferens Termiska energilager

Varmt välkomna till slutkonferens i programmet Termiska energilager – lösningen för ett flexibelt energisystem.

Under dagen kommer nya forskningsresultat från programmets projekt att presenteras men också exempel på termiska lager som implementerats och används.

Vi kommer få höra mer om hur fjärrkylalager som placeras ute i nätet kan bidra till en jämn och effektiv produktion av kyla som också maximerar andelen naturlig kyla i systemet. Ett nytt beräkningsverktyg för design och driftoptimering av borrhålslager i fjärrvärmesystem kommer att presenteras. Vi får också veta mer om det arbete som gjorts för att utveckla en mer kostnadseffektiv borrteknik och en ny kollektordesign för att kunna lagra högtempererad värme i borrhål.  

Konferensprogrammet ger också lärdomar från våra grannländer då det prisbelönta norska projektet GeoTermos presenteras samt erfarenheter från danska groplager. Se hela konferensprogrammet!