Program

Program 19 januari
09:00
Välkommen!
Om programmet och dagen
Julia Kuylenstierna
Områdesansvarig termisk energiomvandling, Energiforsk
09:10
Motivationen till forskningsprogrammet – ur industrins perspektiv
Henrik Lindståhl
Forskningsledare Termisk energiteknolog, Tekniska verken
09:25
Distribuerade kyllager i fjärrkylanät
Saman Nimali Gunasekara
KTH
Viktoria Martin
KTH
10:00
Ett innovativt kyllager
Angela Sasic Kalagasidis
Chalmers tekniska högskola
10:30
Paus och mingel med presentatörerna
10:45
Kraftvärme i samspel med borrhålslager
José Acuña
KTH
Wilhem Mazzotti
KTH
Mohammad Abuasbeh
KTH
11:50
GeoTermos - säsongslagring i Norge
Randi Kalskin Ramstad
NTNU
11:45
Lunch
13:00
Hybridlösningar för borrhålslager upp till 100 deg C
Stefan Swartling
LKAB Wassara
Stig Felldén
GeoX
13:35
Erfarenheter från danska gropvärmelager
Christian Teil Fyhn
Ramboll
14:05
Frågor och diskussion om fortsättningen
14:30
Konferensen avslutas