Program

Webbinarium 7 maj
13:00
Välkomna
Åsa Elmqvist
Programansvarig Energiforsk
13:10
Den globala solcellsmarknadens utveckling
Johan Lindahl
IEA PVPS task 1
13:50
Status för den svenska solcelssmarknaden
Amelia Oller-Westerberg
Becquerel Sweden
14:10
Kommande policyförändringar för solenergi
Rickard Nordin
Centerpartiet/ Energiöverenskommelsen genomförandegrupp
14:30
Bensträckare/kaffepaus
14:40
Drivkrafter och hinder för den framtida solcellsutbyggnaden i Sverige
David Lingfors
Uppsala universitet
15:00
Energimyndighetens korttidsprognoser för utbyggnaden av solceller
Sara Grettwe
Handläggare på avdelningen för förnybar energi och klimat, Energimyndigheten
15:20
Solelens roll i olika simuleringar av den framtida svenska energimixen
Johan Lindahl
IEA PVPS task 1
15:30
Framåtblick
Erik Thornström
Energiföretagen
15:40
Sammanfattning av dagen
Åsa Elmqvist
Programansvarig Energiforsk
16:00
Slut