Den här konferensen är avslutad
31 maj, Digital

Syrgasens potential – från biprodukt till marknadsprodukt

Miljoner ton syrgas kommer att produceras som en biprodukt varje år om vätgasproduktionen genom elektrolysörer fortsätter att expandera. Vilka hinder står i vägen för att syrgas ska bli en produkt på marknaden?

IVL Svenska Miljöinstitutet och Sweco har gemensamt tagit fram en rapport inom ramen för Energiforsks program Vätgasens roll i energi- och klimatomställningen. Rapporten identifierar flera potentiella användningsområden för syrgasen, men påpekar även tekniska, ekonomiska och geografiska utmaningar som behöver övervinnas innan syrgas kan bli en produkt på marknaden. Detta kommer Mathias Gustavsson från IVL att prata om i ett webbinarium baserat på den nyligen släppta rapporten Potential use and market of oxygen as a by product from hydrogen production.

Ta del av rapporten här