Rapport

Potential use and market of Oxygen as a by product from hydrogen production

There are high expectations in Sweden to make transitional changes in industry, transport, and energy sectors utilising hydrogen to cut green-house gas emissions. The hydrogen considered will be based on hydrolysis of water where hydrogen gas (H2) will be the main product, but in the process oxygen (O2) is also an output along with some heat.

This report focuses the opportunities for using the oxygen resulting as a by-product from the electrolysers as part of the new hydrogen investments done in Sweden.

The total oxygen production in Sweden in 2020 was about 1.4 million tonnes. The volumes of oxygen produced as a by-product from the electrolysers in the Swedish hydrogen scenarios is about 7.5 million tonnes of oxygen in 2030 and almost 19 million tonnes of oxygen in 2045.

This report looks at opportunities for productive uses for the oxygen and highlights some of the challenges and gaps of knowledge.

Nyheter

Nu har årets lunchwebbinarier med SVC startat

Ekohydrauliska flöden, komponenter för ökad dämpning i vattenkraftaggregat och förbättrad avbördning och hydraulisk prestanda – det är några forskningsområden som kommer att presenteras den sista fredagen varje månad under årets lunchwebbinarier med Svenskt centrum för hållbar vattenkraft.

1 mar 2024 - Vattenkraft


Effektiv luftburen spridning av aska i skogen

Askåterföring av aska bibehåller balansen av näringsämnen i skogen och minskar på sikt försurningen. Men att sprida aska i skogen är inte alltid så lätt. Blöta skogsmarker gör det problematiskt att sprida med traktor och att använda helikopter är dyrt. GI Lift har utvecklat en fossilfri luftburen spridare som ska kunna återföra stora mänger aska till skogen med stor precision och till ett bra pris.

27 feb 2024


Insektsangrepp i skogen minskas med bioaska

Gnagskador från snytbaggen minskar när barrskogsplantor gödslas med kisel. Maria Greger på Stockholms universitet, har nu följt upp de studier som gjordes i växthus under 2023, med en studie i fält. Även fältstudien visar att bioaskan ökar kiselhalten i skogsplantorna, som i sin tur ökar motståndet mot insektsangrepp. Skador från snytbaggen leder till stora kostnader för skogsbruket, så ett botemedel är välkommet.

21 feb 2024


Nu blir det enklare att upphandla slaggrus: "Kan minska klimatpåverkan från infrastruktur"

Ett Energiforskprojekt har tagit fram dimensioneringsunderlag och materialparametrar som ska kunna öka användningen av slaggrus vid anläggning av till exempel vägar. Det kan leda till att stora infrastrukturprojekt kan minska sin klimatpåverkan i framtiden genom att välja ett så kallat alternativt konstruktionsmaterial.

19 feb 2024 - Värme och kyla


17 rekommendationer ska bevara den svenska laxstammen

Det finns ett behov av moderna rekommendationer för hur urval och parning av avelsfisk och hantering av yngel bör ske för att optimera den genetiska variationen och för att värna om den biologiska mångfalden. I en ny rapport presenteras 17 rekommendationer för ett strategiskt avelsarbete.

12 feb 2024 - Vattenkraft


Nyhetsarkiv

Om rapporten

Rapportnummer

2023:937

Författare

Mathias Gustavsson, Mirjam Särnbratt, Theo Nyberg, Maria Hernández Leal, Olga Lysenko, Magnus Karlsson, Linus Karlsson, Linda Önnby, Erik Östling, Elin Lindblad, Mikael Elevant, Kenneth Lundkvist