Den här konferensen är avslutad
3 februari, Webbinarium

System, kundlösningar och underhåll av fjärrvärme

Välkommen till FutureHeats resultatkonferens! Här presenterar vi nya resultat och kunskap från forskningen inom fjärrvärme och du har möjlighet att interagera med kollegor och forskare i spännande samtal om fjärrvärmens utmaningar och möjligheter.

Forskningsprogrammet FutureHeat samlar energibolag, forskare och experter kring fjärrenergifrågor. Vi tar fram den kunskap som behövs för att ditt fjärrvärmeföretag också i fortsättningen ska kunna bidra till en positiv omställning av energisystemet.

Den senaste forskningen handlar om att utreda potentialen i nya termiska system och lösningar. Forskarna tar också fram metoder och verktyg för att optimera de befintliga systemen. Våra prioriterade områden är:

  • Statusbedömning och prediktivt underhåll av distributionsnäten
  • Möjligheter och förutsättningar med nya kundlösningar och termiska system
  • Systemstudier som visar riktningen inför strategiskt viktiga investeringsbeslut