Den här konferensen är avslutad
19 november, Frukostwebbinarium

Vätgasens roll i kraftsektorn

Vätgas kan få en avgörande roll för att nå energi- och klimatomställningen i Sverige till en låg samhällskostnad. Men det finns ett stort behov av forskning kring systemperspektivet och hur olika sektorerna bäst länkas samman.

Vår webbinarieserie fortsätter nu med en fördjupning av vätgasens roll i kraftsektorn. Du som deltar får höra allt om vätgasens möjligheter att vara både energilager och flexibilitetsresurs. Det kommer också handla om hur man via vätgas kan öka robustheten i systemet och minska kapacitetsutmaningarna i elnäten. Webbinariet modereras av Bo Normark, Inno Energy. 

Välkommen att delta!