Program 1 december
12:00
Lunch
Gemensam lunch i anslutning till Kapitel 8:s lokaler
13:00
Introduktion
13:10
Vätgasens roll i energiomställningen
Markus Wråke
CEO, Energiforsk
13:30
Vätgasens potential
Anton Fagerström
IVL
14:00
Paus och fika
14:30
Vätgas för ett balanserat elsystem
Martin Hagberg
Profu
15:00
Arbetsgrupp: Säkerhet
Carina Fredström
MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Marcus Runefors
Lunds Tekniska Högskola
15:45
Paus
16:00
Vätaslager - kunskapsöversikt och teknikanalys
Camila Varela
Sweco
16:30
Workshop – Vätgaslagring och distribution
Erik Wiberg
Vätgas Sverige
17:45
Stående middag & dryck
Program 2 december
09:00
Samhällsperspektiv på el- och vätgassystem
Jonas Joelsson
RISE
09:15
Vätgasens möjligheter för vindkraften
Jenny Lindborg
RISE
09:35
Vätgasens roll i energi- och klimatomställningen
Julia Renström
Profu
09:50
Paus och fika
10:15
Vätgas som energilager och drivmedel
Jens Melin
Falkenberg energi
10:45
Arbetsgrupp: Policy och styrmedel
Anna Wallentin
Energigas Sverige
Lars Andersson
Energiföretagen
11:30
Vad gör myndigheterna för att stötta vätgasutvecklingen?
Jazaer Dawody
Energimyndigheten
11:50
Avrundning och avslut
12:00
Lunch
Gemensam lunch i anslutning till Kapitel 8:s lokaler

Pris och anmälan

Pris

Anmälan, medverkande och finansiärer i programmet: 2400 kr (exkl. moms)

Anmälan, övriga deltagare: 4400 (exkl. moms)

Plats

Kapitel 8, sal Sankta Clara, Klarabergsviadukten 90, 111 64 Stockholm

För utställare 

Vill du ställa ut en produkt under vätgaskonferensen? Kontakta Andrea

Anmälan

Anmälan är stäng. 

Ladda ner