9 dec, Digital Konferens

HUVA-dagen 2020

Under Hydrologiskt utvecklingsarbetes HUVA-dag kommer resultat presenteras från projekt som utförts under programperioden 2018 - 2020. I år bjuder vi också på spännande presentation av SMHIs arbete med artificiell intelligens för att förbättra tillrinningsprognoser.

Framtidens Prognoser

HUVA-dagen vänder sig till dig som är intresserad av utvecklingen inom vattenhushållning och vattenkraftens produktionsplanering.

Årets tema för dagen är Framtidens prognoser, för att lyfta blicken mot framtida utmaningar och möjligheter kommer vi därför att bland annat bjuda på en presentation av SMHIs arbete med AI applicering för förbättrade tillrinningsprognoser.

För att avrunda dagen kommer vi att hålla en paneldiskussion kring de frågor som är allra mest relevanta att adressera för att öka tillförlitligheten och precisionen av hydrologiska prognoser.

Avslut av programperioden 2018-2020

Årets HUVA-dag är slutkonferensen för den pågående perioden av Hydrologiskt utvecklingsarbete. Forskarna kommer att presentera sina resultat rörande utveckling av metodik och verktyg för förbättrade prognoser av tillrinningen till vattenkraften.

Konferensprogrammet kommer att bjuda på presentationer med resultat från följande projekt:

Metereologiska mätningar
I det här projekt har rekommendationer tagits fram för vilka faktorer som ska tas med i beräkningen när digitala meteorologiska automatstationer införs. Normer för exempelvis placering och mätfrekvens har tagits fram och kommer att presenteras här.

Säsongsprognoser med förbättrad upplösning och automatisering
Här har forskarna vidareutvecklat multimetodmodellen som baseras på prognoser från ECMWF. Det innebär bland annat en högre geografisk upplösning och en bättre beskrivning av ett områdes topografi.

Pris och anmälan

Med anledning av Covid-19

Observera att HUVA-dagen i år kommer att arrangeras som ett digitalt event.

Pris

500kr exkl moms
Anmälan betalas med kort. Önskas faktura tillkommer faktureringsavgift på 200kr. 

Avbokning

Lämna din plats till en kollega om du får förhinder. Vid avbokning efter den 30 november återbetalas inte konferensavgiften.

Anmäl dig här

Konferenser