29 november, Scandic Hallandia och Unipers site i Halmstad på Rådhusgatan 4 respektive Turbingatan 10

Gasturbinseminarium 2022

Välkomna till en dag som bland annat ger dig kunskap om nya bränslen för gasturbiner, hur batterier kan kombineras med gasturbiner. Dessutom gör vi ett studiebesök på Unipers site i Halmstad inklusive G12 – i bästa fall får vi vara med om en månadsstart! Seminariet vänder sig till deltagare i programmet "Uppföljning av gasturbinutvecklingen". Varmt välkomna!

Konferenser

29 nov
2022
Scandic Hallandia och Unipers site i Halmstad på Rådhusgatan 4 respektive Turbingatan 10
Gasturbinseminarium 2022


1 dec
2022


9 dec
2022
Energiforsks lokaler i Stockholm/digitalt
Energiaskor och klimatförändringarna