2 september, Webbinarium

Lägre temperaturer i befintliga fjärrvärmesystem

Att optimera och sänka temperaturen i våra fjärrvärmesystem innebär besparingar, både i energi och effekt, och lägre förluster mot omgivningen. En drivkraft för att sänka temperaturerna är också att kunna ta vara på restvärme med lägre temperaturer än idag. Men vilka åtgärder fungerar och vilka ger bäst effekt i olika typer av system?

Energiforsk värmekluster håller därför ett webbinarium för att lyfta fram såväl teoretisk som praktisk kunskap om hur fram- och returtemperaturer kan sänkas i dagens system. Under en eftermiddag kommer forskare och experter att presentera nuläget och ett antal vanliga fel som leder till höga temperaturer i distributionsnäten.

Tillsammans med representanter från fastighetsbranschen lyfter vi hur man kan arbeta med sina kunder och deras värmesystem för att kunna leverera lägre temperaturer och för att få sänkta returtemperaturer.

Vi har också bjudit in fjärrvärmebolag som lyckats bra med att sänka temperaturen i sina system. De kommer att berätta om de åtgärder som gjorts och vilka resultat det har fått. Dagen avslutas med diskussioner i mindre grupper där du som deltar kommer att få vara med och prioritera de viktigaste frågorna som behöver besvaras.

Varmt välkommen!

Energiforsks Värmekluster finansieras genom Energimyndighetens forsknings- och innovationsprogram TERMO. 

Pris och anmälan

Pris

Är ditt företag medlem i Energiforsks värmekluster deltar du utan extra kostnad. Kostanden för de som inte har gått med i värmeklustret är 3000 kronor plus moms.

Frågor

Besvaras av Julia Kuylenstierna som ansvarar för webbinariet. 

Anmälan och länk

Anmäl dig via knappen nedan. 
Länk till webbinariet skickas dagen innan till alla som anmält sig.  

Anmäl dig här

Konferenser