29 september, Digitalt

Nya beslutsmetoder för modern fjärrvärmeteknik

Heidi Norrström från Högskolan i Halmstad presenterar intressant forskning kring beslutsprocesser vid implementering av nya tekniska lösningar.

Nu startar Energiforsks Värmekluster upp höstsäsongen för våra återkommande frukostwebbinarier med presentationer från högskolor och universitet. Först ut i höst presenterar Heidi Norrström från Högskolan i Halmstad spännande forskning kring samspelet mellan ny teknik och beslutsprocesser.

Heidi har genomfört ett forskningsprojekt där fjärrvärme- och energiföretag, byggbranschen och planerare har intervjuats om projektet Ranagård i Halmstad, där investeringar görs i ny fjärrvärmeteknik i form av ett lågtempererat fjärrvärmenät (4GHD).

Under frukostwebbinariet kommer Heidi att presentera resultat från forskningen och intervjuerna. Hon kommer att svara på frågor som: varför valde Halmstad Energi och Miljö att satsa på denna systemlösning för fjärrvärme? Vilka drivkrafter ligger bakom olika aktörers beslutsfattande kring ny teknik?

Resultaten som presenteras kan dels förändra hur vi i framtiden agerar i dessa frågor och effektivare implementerar ny teknik, och dels kan forskarnas rön hjälpa dig och din organisation i ert utvecklingsarbete.

Välkommen att delta på detta frukostwebbinarium som avslutas med en frågestund där alla är välkomna att bidra med åsikter och tankar.

Pris och anmälan

Pris 

Gratis för medlemmar i Energiforsks Värmekluster. För övriga 300 kr (exkl. moms).

Tid

08:30-09:15

Plats 

Digitalt. Länk till Teamsmötet skickas ut dagen innan webbinariet till de som anmält sig. 

Anmälan

Anmälan är nu stängd. För sista minuten-anmälan, mejla Mikael Karlsson

Konferenser24 okt
2022
PLEASE NOTE THIS IS A 2-PART COURSE
High voltage diagnostics

10 nov
2022