10 september, Klara Konferens & Happynings i Stockholm eller digitalt via Teams

Så kan en frivillig effektmarknad minska effektbristen

På en frivillig effektmarknad kan gasturbiner fungera som uppbackning till vindkraft.

Om risken för effektbrist ökar och blir påtaglig – kan en frivillig effektmarknad växa fram och därmed minska effektproblemet? Det har rapporten ”En frivillig marknad för effekt?” analyserat. På seminariet presenteras och diskuteras rapporten.

Den förväntade ökningen av andelen vindkraft i elproduktionen innebär en ökad risk för effektbrist ett antal timmar per år. I rapporten ”En frivillig marknad för effekt?” analyseras förutsättningarna för ett sätt att lösa effektproblemet, genom att elmarknadens aktörer skapar en frivillig marknad för effekt.

Författare av rapporten är:

 • Lars Bergman, Handelshögskolan
 • Peter Blomqvist och Thomas Unger, Profu
 • Niclas Damsgaard, Svenska kraftnät
 • Pär Holmberg, Institutet för Näringslivsforskning

Ladda ner

Rapporten finns här.

Preliminärt program, fler programpunkter tillkommer

 • Inledning och välkommen: Markus Wråke, Energiforsk
 • Den framtida eleffektbalansen – en inledande betraktelse: Thomas Unger, Profu
 • Presentation av rapporten ”En frivillig marknad för effekt?”: Lars Bergman, Handelshögskolan
 • Paneldiskussion:
  - Maja Lundbäck, politiskt sakkunnig inom energi hos energi- och näringsministern
  - Therése Hindman Persson, Energimarknadsinspektionen
  - Kristian Gustafsson, Vattenfall
 • Sammanfattande kommentar, Lars Bergman
 • Avslutning: Markus Wråke

Pris och anmälan

När

10 september klockan 10.00–11.30.

Plats

Klara Konferens & Happynings, Klarabergsviadukten 90 i Stockholm, eller digitalt via Teams.

Kostnad 

Kostnadsfritt

Anmälan 

Anmäl dig här

Konferenser