Rapport

ACCEPPT – Ageing of civil and concrete structures in nuclear power plants

The project ACCEPPT (Ageing of Concrete and Civil structures in nuclEar Power PlanTs) was a result of cooperation between several European nuclear power producing companies. ACCEPPT regarded the ageing of prestressed nuclear reactor containments with an internal steel liner and focused on the functionality of these systems from an ageing point of view.

For the steel liner, investigations of non-destructive examination (NDE) methods for detecting liner defects, study the interaction between concrete and liner and reviews of liner repairs and defects were performed. The liner studies resulted in proposed NDE-methods for both global and local detection of liner defects, a summary of typical liner damages and a model for analyzing effects of long-term mechanisms on the mechanical behavior of the liner. In addition, tests also indicated that the integrity of the liner is not endangered due to an internal over pressure in a reactor containment.

The studies of the long-term functionality of reactor containments included summary of containment designs, review of observed degradations and modelling of the long-term behavior of the containment regarding changes in the state of stress and strain also including modelling of moisture and temperature conditions. It was found that few concrete damages have been reported and that observed damages mainly are due to construction flaws. The results also showed that both axisymmetric and 3D non-linear analyses are applicable for determining overall stresses, strains and displacements due to relaxation of tendons, creep and shrinkage of the drying concrete and temperature variations in the structure. All condition assessments and analysis of long-term behavior of reactor containments must include analysis of the moisture and temperature distributions.

Nyheter

Miljöfarlig gas ska fasas ut i nytt elnätsprojekt

SF6-gas har länge varit en viktig komponent inom högspänningsindustrin, men dess påverkan på miljön väcker oro. Guillermo Moral Otegui, masterstudent vid KTH, genomför nu ett exjobb som syftar till att hitta mer hållbara alternativ till gasen.

25 sep 2023 - Trygg elförsörjning


Elektrifieringens roll i transportsektorns omställning diskuteras på eComExpo

Energiforskprojekten "Ett elsystem för elfordon" och "2030-pusslet" kommer att vara värd för två rundabordssamtal på eComExpo med fokus på elektrifieringens betydelse för transportsektorns omställning.

20 sep 2023 - Energisystem


Hundratals intresserade av SVC:s nya webbinariesatsning

Att det finns ett stort intresse för forskning och utveckling av teknik, system och metoder för vattenkraft och dammar syns tydligt i antalet deltagare på SVC:s nya serie med lunchwebbinarium.

19 sep 2023 - Vattenkraft


Energiforsk fokuserar på samhällsnytta i nytt ägardirektiv

Energiforsk ska initiera och bedriva energiforskning för att bidra till ett robust och hållbart energisystem, och fortsätta vara politiskt oberoende. De syftena har företagets ägare förtydligat i ett uppdaterat ägardirektiv.

11 sep 2023


Virtuellt kraftverk kan öka intäkterna för solcellsägare

Currently är ett virtuellt kraftverk som företaget CheckWatt tagit fram. Genom att ansluta sina solcellspaneler till det virtuella kraftverket kan solelproducenter sälja stödtjänster.

5 sep 2023


Nyhetsarkiv

Om rapporten

Rapportnummer

2016:265

Författare

Peter Lundqvist