Rapport

ACCEPPT – Ageing of civil and concrete structures in nuclear power plants

The project ACCEPPT (Ageing of Concrete and Civil structures in nuclEar Power PlanTs) was a result of cooperation between several European nuclear power producing companies. ACCEPPT regarded the ageing of prestressed nuclear reactor containments with an internal steel liner and focused on the functionality of these systems from an ageing point of view.

For the steel liner, investigations of non-destructive examination (NDE) methods for detecting liner defects, study the interaction between concrete and liner and reviews of liner repairs and defects were performed. The liner studies resulted in proposed NDE-methods for both global and local detection of liner defects, a summary of typical liner damages and a model for analyzing effects of long-term mechanisms on the mechanical behavior of the liner. In addition, tests also indicated that the integrity of the liner is not endangered due to an internal over pressure in a reactor containment.

The studies of the long-term functionality of reactor containments included summary of containment designs, review of observed degradations and modelling of the long-term behavior of the containment regarding changes in the state of stress and strain also including modelling of moisture and temperature conditions. It was found that few concrete damages have been reported and that observed damages mainly are due to construction flaws. The results also showed that both axisymmetric and 3D non-linear analyses are applicable for determining overall stresses, strains and displacements due to relaxation of tendons, creep and shrinkage of the drying concrete and temperature variations in the structure. All condition assessments and analysis of long-term behavior of reactor containments must include analysis of the moisture and temperature distributions.

Nyheter

Sökhundar effektiv metod för att hitta läckor i fjärrvärmenät

Sökhunden Jeckov har haft cirka 25 sökuppdrag för olika fjärrvärmebolag. Med sin nos hittar schäfern snabbt läckor med en träffsäkerhet på 0–14 meter.

25 nov 2022


Katja Åström ny programansvarig för vattenkraft på Energiforsk

Katja Åström har börjat som programansvarig för vattenkraft på Energiforsk. Hon ansvarar bland annat för programmet Betongtekniskt program vattenkraft och arbetar även med Svenskt vattenkraftcentrum, SVC. Tidigare har Katja Åström arbetat för konsultföretaget Sigholm och hon har även en bakgrund på Energimyndigheten.

23 nov 2022


Ny metod för klassificering av aska med fokus på ekotoxicitet

Klassificeringen av avfall påverkar i hög grad hur bottenaska från energiåtervinning ska behandlas och användas. För askor är särskilt den farliga egenskapen för ekotoxicitet (HP14) en utmaning och en kritisk egenskap för klassificeringen. Nu har en nordisk forskargrupp tagit fram ett förslag till testmetod och vägledning.

18 okt 2022


Svensk vattenkraftforskning på internationell konferens i Cambridge

Resultat från två svenska forskningsprojekt, varav ett projekt från Svenskt vattenkraftcentrum, har presenterats på den internationella konferensen OpenFOAM Workshop.

22 sep 2022 - Vattenkraft


Pressmeddelande: Minskad elförbrukning skulle kunna halvera elpriserna

Elpriserna i södra Sverige kan halveras redan i vinter, om EU snabbt når målet att minska elförbrukningen med 10 procent. Det bekräftar en färsk studie som forskningsföretaget Energiforsk står bakom. För en eluppvärmd villa skulle prissänkningen ge en besparing på cirka 4 000 kronor i månaden i vinter.

18 sep 2022 - Energisystem


Nyhetsarkiv

Om rapporten

Rapportnummer

2016:265

Författare

Peter Lundqvist