Rapport

Acceptance Criteria for Maintenance of Nuclear Concrete Structures

Uppdaterad 2024-05-20 Publicerad 2017-03-06

The aim of this preliminary study is to identify and compile information regarding existing acceptance criteria that trigger maintenance actions of reinforced concrete infrastructure of nuclear facilities. In order to assess the effects of age-related deterioration of reinforced concrete structures, structural condition assessment of concrete structures must be performed. This includes visual inspections, special inspections and analytical methods.

This study reveals that a significant proportion of condition assessment is limited to the use of visual inspection. Since inspection based on observation is subjective, and the assessment is in great part qualitative, a lot of effort has been put into developing acceptance criteria for the assessment of reinforced concrete structures. This has resulted in extensive descriptions of condition damage and defects, including image/pictorial guides.

Using special inspection is strongly dependant on the experience and qualification of the structural inspector, and is qualitative in nature. There are no comprehensive guides with procedures to specify the need for destructive and non-destructive testing methods. Furthermore, there are no guidelines how to interpret the results of both destructive and non-destructive tests.

Nyheter

Så var vattenkraftens FoU-dagar 2024

Samhällsekonomiska analyser i miljöanpassning av vattenkraften, morfologiska åtgärder som förbättrar älvars fysiska form och struktur, samt ökad flexibilitet i vattenkraftanläggningar. Det var några av ämnena som diskuterades på årets FoU-dagar i Umeå.

17 maj 2024 - Vattenkraft


Ny rapport: Tydlig potential för vätgas och elektrobränslen i Sverige

Sverige har förhållandevis god tillgång till de resurser som krävs för att tillverka både vätgas och elektrobränslen. Om de satsningar som nu görs på vätgas kommer i mål och trenden fortsätter skulle Sverige på kunna bli nettoexportör av vätgas.

29 apr 2024


Ny mall och lathund för långsiktig effektprognos tillgänglig för lokalnätsbolag

Ett Energiforskprojekt har i samarbete med elnätsbolag tagit fram en lathund för hur en långsiktig effektprognos kan utformas, samt en mall för insamling av data från kommuner – något som efterfrågats av branschen.

23 apr 2024 - Elnät


Ny rapport har kartlagt forskningsbehov för säker lagring i vätgas och batterier

För att möjliggöra storskalig användning av vätgas och batterier behövs säkerhetsåtgärder som säkerhetsavstånd och barriärer samt grundläggande förståelse för konsekvenserna av termisk rusning och, inte minst, gasexplosioner.

22 apr 2024 - Energisystem


Håll rätt energinivå!

I år medverkar Energiforsk på Vetenskapsfestivalen i Göteborg, festivalen där det gemensamma målet är att låta barn och skolungdomar få en inblick i vetenskapens värld. Genom satsningen Vattenkraftens framtidsprogram deltar Energiforsk med en experimentstation där de besökande barnen, med hjälp av några motionscyklar, ska försöka hålla balansen på elnätet.

19 apr 2024


Nyhetsarkiv

Om rapporten

Rapportnummer

2017:358

Författare

Miguel Ferreira, Edgar Bohner & Kim Calonius