Om satsningen

Om El från nya anläggningar

Här samlar vi resultat om el från nya och kommande anläggningar. Syftet är att ge en övergripande och jämförbar bild av vad kostnaderna för elproduktion är för kommersiellt tillgängliga tekniker.

Aktuella siffror behövs både för energibranschen och för samhället i stort. Genom att beräkna Levelized Cost of Energy, LCOE får vi fram ett genomsnittspris per kilowattimme. Det gör att det går att jämföra olika energiinvesteringar på ett rättvist sätt.