Rapport

Ett elsystem för elfordon – Analys och rekommendationer för en effektiv utbyggnad av laddinfrastruktur

Uppdaterad 2024-03-13 Publicerad 2024-03-12

Ambitionen med det här projektet har varit att – med fokus på samspelet mellan laddinfrastruktur, elsystemet och elnäten – ge åtgärdsförslag som lägger grunden för en storskalig elektrifiering av fordonsflottan.

Forskningsprojektet Ett elsystem för elfordon pågick under 2021 till 2023 och hade som syfte att ta ett helhetsgrepp om den förväntade elektrifieringen av fordonsflottan och dess inverkan på elsystemet. Både på nationell och EU-nivå finns mål att göra transportsektorn oberoende av fossilt bränsle, och detta innebär en omställning som erbjuder både möjligheter och utmaningar. I denna slutrapport för projektet redovisas en syntetisering av projektets forskningsresultat och de åtgärder som bör vidtas för att möjliggöra en storskalig övergång till elfordon utifrån ett elsystemperspektiv. 

 

 

Nyheter

Så var vattenkraftens FoU-dagar 2024

Samhällsekonomiska analyser i miljöanpassning av vattenkraften, morfologiska åtgärder som förbättrar älvars fysiska form och struktur, samt ökad flexibilitet i vattenkraftanläggningar. Det var några av ämnena som diskuterades på årets FoU-dagar i Umeå.

17 maj 2024 - Vattenkraft


Ny rapport: Tydlig potential för vätgas och elektrobränslen i Sverige

Sverige har förhållandevis god tillgång till de resurser som krävs för att tillverka både vätgas och elektrobränslen. Om de satsningar som nu görs på vätgas kommer i mål och trenden fortsätter skulle Sverige på kunna bli nettoexportör av vätgas.

29 apr 2024


Ny mall och lathund för långsiktig effektprognos tillgänglig för lokalnätsbolag

Ett Energiforskprojekt har i samarbete med elnätsbolag tagit fram en lathund för hur en långsiktig effektprognos kan utformas, samt en mall för insamling av data från kommuner – något som efterfrågats av branschen.

23 apr 2024 - Elnät


Ny rapport har kartlagt forskningsbehov för säker lagring i vätgas och batterier

För att möjliggöra storskalig användning av vätgas och batterier behövs säkerhetsåtgärder som säkerhetsavstånd och barriärer samt grundläggande förståelse för konsekvenserna av termisk rusning och, inte minst, gasexplosioner.

22 apr 2024 - Energisystem


Håll rätt energinivå!

I år medverkar Energiforsk på Vetenskapsfestivalen i Göteborg, festivalen där det gemensamma målet är att låta barn och skolungdomar få en inblick i vetenskapens värld. Genom satsningen Vattenkraftens framtidsprogram deltar Energiforsk med en experimentstation där de besökande barnen, med hjälp av några motionscyklar, ska försöka hålla balansen på elnätet.

19 apr 2024


Nyhetsarkiv

Om rapporten

Rapportnummer

2023:969

Författare

Peter Blomqvist, Ebba Löfblad, Emil Nyholm, Hampus Thureson, Johanna Lakso, Maria Taljegård, Therese Lundblad, Yuki Kobayashi, Jon Williamsson, Catarina Naucler, Filippa Telin, Madelene Danielzon Larsson