Program

Gasturbinutveckling

Sverige har en mängd gasturbiner som används exempelvis för fjärrvärmeproduktion och som reservaggregat vid störningar i elproduktionen. När vi i framtiden kommer att ha en större andel väderberoende elproduktion kan de här anläggningarna vara en viktig del i ett flexibelt elsystem både som effektreserv och som störningsreserv.

Det här är ett treårigt teknikbevakningsprojekt, där vi följer teknikutvecklingen och belyser ett antal frågeställningar för att öka kunskapen om gasturbiner och kringsystem. Det handlar om att återföra erfarenheter och att höja kompetensen bland såväl användare som beställare av turbiner. En rad seminarier kommer därför att arrangeras inom projektet. 

 

Ansvarig

Bertil Wahlund
08-677 27 52

Uppdragsgivare

Gotlands Energi AB, Svenska kraftnät gasturbiner AB, Göteborg Energi AB och Öresundskraft AB