Rapport

Förändringar i klimatet som påverkar energisektorn i Sverige

Här beskrivs, med fokus på energisektorn, hur klimatet kan ändras i Sverige vid en global uppvärmning på 1,5 och 2 grader över förindustriell nivå.

Klimatförändringarna är stora, de märks redan nu och konsekvenserna för energisektorn förväntas öka. Forskarna har här tagit fram ett nytt underlag som utgår från regionala klimatmodeller och analyserat klimatindex för olika energisektorer.

Enligt alla klimatscenarier kommer klimatet att ändras även i framtiden och det kommer att finnas perioder som är varmare eller kallare, blötare eller torrare än vad den långsiktiga utvecklingen pekar på.

För Sverige handlar förändringarna särskilt om en fortsatt förskjutning av säsongerna, gradvis högre temperaturer och mer nederbörd som i allt mindre utsträckning faller som snö. Det kommer också att bli mer extrema förhållanden – intensiva värmeböljor och färre köldknäppar som inte blir lika kalla som tidigare. Scenarierna pekar också på mer intensiv nederbörd men också en ökad risk för torka under nederbördsfattiga år. För vindklimatet är förändringarna relativt små och resultaten mer osäkra.

Nyheter

Sökhundar effektiv metod för att hitta läckor i fjärrvärmenät

Sökhunden Jeckov har haft cirka 25 sökuppdrag för olika fjärrvärmebolag. Med sin nos hittar schäfern snabbt läckor med en träffsäkerhet på 0–14 meter.

25 nov 2022


Katja Åström ny programansvarig för vattenkraft på Energiforsk

Katja Åström har börjat som programansvarig för vattenkraft på Energiforsk. Hon ansvarar bland annat för programmet Betongtekniskt program vattenkraft och arbetar även med Svenskt vattenkraftcentrum, SVC. Tidigare har Katja Åström arbetat för konsultföretaget Sigholm och hon har även en bakgrund på Energimyndigheten.

23 nov 2022


Ny metod för klassificering av aska med fokus på ekotoxicitet

Klassificeringen av avfall påverkar i hög grad hur bottenaska från energiåtervinning ska behandlas och användas. För askor är särskilt den farliga egenskapen för ekotoxicitet (HP14) en utmaning och en kritisk egenskap för klassificeringen. Nu har en nordisk forskargrupp tagit fram ett förslag till testmetod och vägledning.

18 okt 2022


Svensk vattenkraftforskning på internationell konferens i Cambridge

Resultat från två svenska forskningsprojekt, varav ett projekt från Svenskt vattenkraftcentrum, har presenterats på den internationella konferensen OpenFOAM Workshop.

22 sep 2022 - Vattenkraft


Pressmeddelande: Minskad elförbrukning skulle kunna halvera elpriserna

Elpriserna i södra Sverige kan halveras redan i vinter, om EU snabbt når målet att minska elförbrukningen med 10 procent. Det bekräftar en färsk studie som forskningsföretaget Energiforsk står bakom. För en eluppvärmd villa skulle prissänkningen ge en besparing på cirka 4 000 kronor i månaden i vinter.

18 sep 2022 - Energisystem


Nyhetsarkiv

Om rapporten

Rapportnummer

2021:745

Författare

Erik Kjellström, Gustav Strandberg, Changgui Lin