Rapport

Förändringar i klimatet som påverkar energisektorn i Sverige

Här beskrivs, med fokus på energisektorn, hur klimatet kan ändras i Sverige vid en global uppvärmning på 1,5 och 2 grader över förindustriell nivå.

Klimatförändringarna är stora, de märks redan nu och konsekvenserna för energisektorn förväntas öka. Forskarna har här tagit fram ett nytt underlag som utgår från regionala klimatmodeller och analyserat klimatindex för olika energisektorer.

Enligt alla klimatscenarier kommer klimatet att ändras även i framtiden och det kommer att finnas perioder som är varmare eller kallare, blötare eller torrare än vad den långsiktiga utvecklingen pekar på.

För Sverige handlar förändringarna särskilt om en fortsatt förskjutning av säsongerna, gradvis högre temperaturer och mer nederbörd som i allt mindre utsträckning faller som snö. Det kommer också att bli mer extrema förhållanden – intensiva värmeböljor och färre köldknäppar som inte blir lika kalla som tidigare. Scenarierna pekar också på mer intensiv nederbörd men också en ökad risk för torka under nederbördsfattiga år. För vindklimatet är förändringarna relativt små och resultaten mer osäkra.

Nyheter

Skogsindustriella programmet tar emot nya projektidéer

Har du som jobbar i näringslivet eller akademien idéer på hur svenska massa- och pappersbruk kan resurs- och energieffektivisera sina befintliga processer?

8 jul 2022 - Trygg elförsörjning


Lättproducerat kväveberikad träaska kan öka skogens tillväxt

Att återföra träaska kombinerat med en kvävekälla till skogen skulle kunna öka trädens tillväxt. Men det behövs mer kunskap om produktionen och askproducenterna behöver incitament och lägre kostnader.

4 jul 2022


Fokus på energifrågor under Almedalsveckan

Energiomställningen och hur vi ska öka svenska fossilfri elproduktionen är några av frågorna som vi är med och diskuterar tillsammans med företag, finansministern och andra politiker under Almedalsveckan. Kom och lyssna om du också är på plats i Visby!

30 jun 2022


Ny rapport om elnätens automatisering - mänsklig tillit i fokus

Har svenska hushåll tillit nog för att hantera den genomgripande förändring av samhället som det skulle innebära att implementera smarta elnät?

27 jun 2022 - Trygg elförsörjning


Fyra år av forskning på en dag – konferens om hållbar vattenkraft

Hur ställer vi om vattenkraften till moderna miljövillkor? Det var temat på slutkonferensen för Vattenkraftens miljöforskningsprogram.

23 jun 2022 - Vattenkraft


Nyhetsarkiv

Om rapporten

Rapportnummer

2021:745

Författare

Erik Kjellström, Gustav Strandberg, Changgui Lin