Rapport

Förändringar i klimatet som påverkar energisektorn i Sverige

Här beskrivs, med fokus på energisektorn, hur klimatet kan ändras i Sverige vid en global uppvärmning på 1,5 och 2 grader över förindustriell nivå.

Klimatförändringarna är stora, de märks redan nu och konsekvenserna för energisektorn förväntas öka. Forskarna har här tagit fram ett nytt underlag som utgår från regionala klimatmodeller och analyserat klimatindex för olika energisektorer.

Enligt alla klimatscenarier kommer klimatet att ändras även i framtiden och det kommer att finnas perioder som är varmare eller kallare, blötare eller torrare än vad den långsiktiga utvecklingen pekar på.

För Sverige handlar förändringarna särskilt om en fortsatt förskjutning av säsongerna, gradvis högre temperaturer och mer nederbörd som i allt mindre utsträckning faller som snö. Det kommer också att bli mer extrema förhållanden – intensiva värmeböljor och färre köldknäppar som inte blir lika kalla som tidigare. Scenarierna pekar också på mer intensiv nederbörd men också en ökad risk för torka under nederbördsfattiga år. För vindklimatet är förändringarna relativt små och resultaten mer osäkra.

Nyheter

Fyll på dina vattenkraftkunskaper

Under en vecka i oktober har du som pluggar eller jobbar med vattenkraft möjlighet att lära dig mer om grunderna och de senaste nyheterna inom rotordynamik och geoteknik. Det är forskare inom Svenskt vattenkraftscentrum på Luleå tekniska universitet som leder en digital forskarskola.

16 sep 2021 - Vattenkraft


Ny modellering visar hur Nordens energisystem kan bli klimatneutralt

Utsläppen måste minska femfaldigt de kommande tio åren om energisystemet i de nordiska länderna ska kunna bli klimatneutralt. Starkare nät, ökad flexibilitet, mer vindkraft och solenergi, elektrifiering av transporter samt CCS är alla avgörande delar för att nå de nordiska klimatmålen.

7 sep 2021


Dags för ett helhetsgrepp kring laddningskedjan

Inom kort startar vi projektet "Ett elsystem för elfordon" för att ta ett helhetsgrepp kring hela laddningskedjan. Än finns det några platser kvar för fler deltagare.

3 sep 2021


Podcast om ett koldioxidneutralt energisystem

I en ny podcast får man lyssna på hur forskare har identifierat och prioriterat åtgärder som ska leda fram till ett koldioxidneutralt Nordiskt energisystem. Resultaten från projektet Nordic Clean Energy Scenarios lanseras i sin helhet i nästa vecka.

31 aug 2021 - Energisystem


Fördelaktigt med trådlös teknik för vattenkraften

Utvecklingen av olika typer av trådlös teknik går snabbt. Hittills använder få vattenkraftverk i Sverige digital kommunikationsteknik, men det finns många vinster med att använda den nya tekniken, både vad det gäller datainsamling och sänkta kostnader.

27 aug 2021


Nyhetsarkiv

Ladda ner

Om rapporten

Rapportnummer

2021:745

Författare

Erik Kjellström, Gustav Strandberg, Changgui Lin