Rapport

Klimatförändringarnas inverkan på bioenergi

Bioenergisektorn kommer troligen att påverkas av en fortsatt klimatförändring. Det möjliggör ett ökat utbud av skogsbaserade biobränslen, men också en ökad risk för skogsskador som angrepp av granbarkborre och skogsbränder vilket begränsar tillgången på bioenergi.

Här har ny kunskap om framtida klimat­förändringar använts för att analysera vilken påverkan klimatförändringar skulle kunna få för den svenska bioenergisektorn, med fokus på skogsbaserade biobränslen. De viktigaste väder- och klimatrelaterade faktorer för bioenergi handlar om temperatur, vegetationsperiodens längd, nederbörd och vind.

Resultaten visar att det är troligt att bioenergisektorn kommer att påverkas av den fortsatta klimatförändringen eftersom klimatförändringssignalen är tydlig för de relevanta klimatparametrarna. Men påverkan varierar. Det finns konsekvenser som förväntas leda till en relativt stor påverkan, exempelvis ökad direkt tillväxt och annat som kan leda till ganska stor påverkan som angrepp av granbarkborre, skogsbränder, ändrade mark­förhållanden och viltskador. Det är mindre troligt att övriga konsekvenser blir betydande för bioenergisektorn.

Nyheter

Fyll på dina vattenkraftkunskaper

Under en vecka i oktober har du som pluggar eller jobbar med vattenkraft möjlighet att lära dig mer om grunderna och de senaste nyheterna inom rotordynamik och geoteknik. Det är forskare inom Svenskt vattenkraftscentrum på Luleå tekniska universitet som leder en digital forskarskola.

16 sep 2021 - Vattenkraft


Ny modellering visar hur Nordens energisystem kan bli klimatneutralt

Utsläppen måste minska femfaldigt de kommande tio åren om energisystemet i de nordiska länderna ska kunna bli klimatneutralt. Starkare nät, ökad flexibilitet, mer vindkraft och solenergi, elektrifiering av transporter samt CCS är alla avgörande delar för att nå de nordiska klimatmålen.

7 sep 2021


Dags för ett helhetsgrepp kring laddningskedjan

Inom kort startar vi projektet "Ett elsystem för elfordon" för att ta ett helhetsgrepp kring hela laddningskedjan. Än finns det några platser kvar för fler deltagare.

3 sep 2021


Podcast om ett koldioxidneutralt energisystem

I en ny podcast får man lyssna på hur forskare har identifierat och prioriterat åtgärder som ska leda fram till ett koldioxidneutralt Nordiskt energisystem. Resultaten från projektet Nordic Clean Energy Scenarios lanseras i sin helhet i nästa vecka.

31 aug 2021 - Energisystem


Fördelaktigt med trådlös teknik för vattenkraften

Utvecklingen av olika typer av trådlös teknik går snabbt. Hittills använder få vattenkraftverk i Sverige digital kommunikationsteknik, men det finns många vinster med att använda den nya tekniken, både vad det gäller datainsamling och sänkta kostnader.

27 aug 2021


Nyhetsarkiv

Ladda ner

Om rapporten

Rapportnummer

2021:739

Författare

Julia Hansson, Sofie Hellsten, Jenny Gode, Erik Kjellström, Gustav Strandberg