Rapport

Klimatförändringarnas inverkan på bioenergi

Bioenergisektorn kommer troligen att påverkas av en fortsatt klimatförändring. Det möjliggör ett ökat utbud av skogsbaserade biobränslen, men också en ökad risk för skogsskador som angrepp av granbarkborre och skogsbränder vilket begränsar tillgången på bioenergi.

Här har ny kunskap om framtida klimat­förändringar använts för att analysera vilken påverkan klimatförändringar skulle kunna få för den svenska bioenergisektorn, med fokus på skogsbaserade biobränslen. De viktigaste väder- och klimatrelaterade faktorer för bioenergi handlar om temperatur, vegetationsperiodens längd, nederbörd och vind.

Resultaten visar att det är troligt att bioenergisektorn kommer att påverkas av den fortsatta klimatförändringen eftersom klimatförändringssignalen är tydlig för de relevanta klimatparametrarna. Men påverkan varierar. Det finns konsekvenser som förväntas leda till en relativt stor påverkan, exempelvis ökad direkt tillväxt och annat som kan leda till ganska stor påverkan som angrepp av granbarkborre, skogsbränder, ändrade mark­förhållanden och viltskador. Det är mindre troligt att övriga konsekvenser blir betydande för bioenergisektorn.

Nyheter

Så stärks det europeiska beståndet av ål

Det europeiska beståndet av ål är allvarligt hotat vilket sannolikt beror på en mängd orsaker där vattenkraftens påverkan är en. Sedan 2011 genomför Energiforskprogrammet Krafttag ål konkreta åtgärder för ålens bevarande.

26 maj 2023 - Vattenkraft


Stort intresse för gröna kolatomer – så var första webbinariet inom nya klustret

Hur stor betydelse har kolinfångning för att vi ska kunna nå netto noll målen till 2050? Vad är fördelarna med grön metanol som fartygsbränsle? Och vilka synergieffekter kan uppstå genom samarbete över industrigränser?

16 maj 2023 - Värme och kyla


Kunden i fokus i nya Futureheatprojekt

Kunders vilja att bidra till energisystemets effektivitet skulle kunna skynda på energiomställningen. ”Det finns både ekonomiska och miljömässiga fördelar för kunder att engagera sig i sin energianvändning, och det märks ett stort engagemang för det just nu”.

15 maj 2023 - Värme och kyla


Reformen av elmarknaden kan ge mer väderberoende el och kärnkraft

Dubbelsidiga prisskillnadskontrakt, CFD:er, kan bidra till ökade investeringar i väderberoende elproduktion och kärnkraft, men för reglerbar elproduktion behövs kapacitetsmekanismer. Den statliga inblandningen kommer dock att bekostas av konsumenterna. Det var några slutsatser under Energiforsks studiosamtal om EU-kommissionens förslag för att reformera elmarknaden.

12 maj 2023


Syrgasens användningsområden kartlagda i ny rapport

Miljoner ton syrgas kommer att produceras som en biprodukt varje år om expansionen av vätgasproduktion från elektrolysörer fortsätter att öka. Men kunskapsläget om syrgasens marknadsförutsättningar är lågt inom branschen.

11 maj 2023 - Energisystem


Nyhetsarkiv

Om rapporten

Rapportnummer

2021:739

Författare

Julia Hansson, Sofie Hellsten, Jenny Gode, Erik Kjellström, Gustav Strandberg