Rapport

Klimatförändringarnas inverkan på energisystemet

Parisavtalet slår fast att den globala temperaturökningen ska begränsas till under 2°C över förindustriell nivå, med strävan efter maximalt 1,5°C. Samtidigt har temperaturen redan stigit med över en grad. År 2020 ser ut att bli ett av de tre varmaste åren med en global medeltemperatur på 1,2°C över temperaturen under förindustriell tid. På våra nordliga breddgrader går klimatförändringarna snabbare och temperatur­ökningen är kraftigare. Ökad temperatur driver även förändringar i nederbörd, vind och molnighet.

Klimatförändringarna kommer att påverka energisektorn på olika sätt, både genom plötsliga väderrelaterade händelser och genom långsamma successiva förändringar. Klimatförändringarna bedöms främst innebära negativa effekter även om det finns vissa positiva konsekvenser. Energisystemets sårbarhet ökar samtidigt som förutsättningarna för olika energislag förändras. Elnätet påverkas och användningen av el, värme och kyla förändras.

Vissa delar av energisystemet kommer att påverkas signifikant av klimatförändringar medan övriga omvärldsfaktorer har betydligt större inverkan på andra delar av systemet. De stora behoven av ny- och reinvesteringar i energisystemet som krävs framöver gör det möjligt att samtidigt genomföra åtgärder för klimatanpassning.

Nyheter

Elektrifieringens roll i transportsektorns omställning diskuteras på eComExpo

Energiforskprojekten "Ett elsystem för elfordon" och "2030-pusslet" kommer att vara värd för två rundabordssamtal på eComExpo med fokus på elektrifieringens betydelse för transportsektorns omställning.

20 sep 2023 - Energisystem


Hundratals intresserade av SVC:s nya webbinariesatsning

Att det finns ett stort intresse för forskning och utveckling av teknik, system och metoder för vattenkraft och dammar syns tydligt i antalet deltagare på SVC:s nya serie med lunchwebbinarium.

19 sep 2023 - Vattenkraft


Energiforsk fokuserar på samhällsnytta i nytt ägardirektiv

Energiforsk ska initiera och bedriva energiforskning för att bidra till ett robust och hållbart energisystem, och fortsätta vara politiskt oberoende. De syftena har företagets ägare förtydligat i ett uppdaterat ägardirektiv.

11 sep 2023


Virtuellt kraftverk kan öka intäkterna för solcellsägare

Currently är ett virtuellt kraftverk som företaget CheckWatt tagit fram. Genom att ansluta sina solcellspaneler till det virtuella kraftverket kan solelproducenter sälja stödtjänster.

5 sep 2023


Ny studie visar: Så tillförlitliga är mikronäten

”Det som gör den här studien unik är vi genomförde fallstudien på ett verkligt mikronät och metoden går att använda redan idag”, säger Ying He som utvecklat en ny metod för att utvärdera tillförlitligheten på mikronät.

4 sep 2023 - Trygg elförsörjning


Nyhetsarkiv

Om rapporten

Rapportnummer

2021:738

Författare

Jenny Gode, Ebba Löfblad, Thomas Unger, Peter Blomqvist, Johan Holm, Emil Nyholm, Martin Hagberg, Julia Hansson, Annamaria Sandgren, Sofie Hellsten, Nathalie Fransson, Erik Kjellström, Gustav Strandberg, Lisa Göransson