Rapport

Klimatförändringarnas inverkan på energisystemet

Parisavtalet slår fast att den globala temperaturökningen ska begränsas till under 2°C över förindustriell nivå, med strävan efter maximalt 1,5°C. Samtidigt har temperaturen redan stigit med över en grad. År 2020 ser ut att bli ett av de tre varmaste åren med en global medeltemperatur på 1,2°C över temperaturen under förindustriell tid. På våra nordliga breddgrader går klimatförändringarna snabbare och temperatur­ökningen är kraftigare. Ökad temperatur driver även förändringar i nederbörd, vind och molnighet.

Klimatförändringarna kommer att påverka energisektorn på olika sätt, både genom plötsliga väderrelaterade händelser och genom långsamma successiva förändringar. Klimatförändringarna bedöms främst innebära negativa effekter även om det finns vissa positiva konsekvenser. Energisystemets sårbarhet ökar samtidigt som förutsättningarna för olika energislag förändras. Elnätet påverkas och användningen av el, värme och kyla förändras.

Vissa delar av energisystemet kommer att påverkas signifikant av klimatförändringar medan övriga omvärldsfaktorer har betydligt större inverkan på andra delar av systemet. De stora behoven av ny- och reinvesteringar i energisystemet som krävs framöver gör det möjligt att samtidigt genomföra åtgärder för klimatanpassning.

Nyheter

Fyll på dina vattenkraftkunskaper

Under en vecka i oktober har du som pluggar eller jobbar med vattenkraft möjlighet att lära dig mer om grunderna och de senaste nyheterna inom rotordynamik och geoteknik. Det är forskare inom Svenskt vattenkraftscentrum på Luleå tekniska universitet som leder en digital forskarskola.

16 sep 2021 - Vattenkraft


Ny modellering visar hur Nordens energisystem kan bli klimatneutralt

Utsläppen måste minska femfaldigt de kommande tio åren om energisystemet i de nordiska länderna ska kunna bli klimatneutralt. Starkare nät, ökad flexibilitet, mer vindkraft och solenergi, elektrifiering av transporter samt CCS är alla avgörande delar för att nå de nordiska klimatmålen.

7 sep 2021


Dags för ett helhetsgrepp kring laddningskedjan

Inom kort startar vi projektet "Ett elsystem för elfordon" för att ta ett helhetsgrepp kring hela laddningskedjan. Än finns det några platser kvar för fler deltagare.

3 sep 2021


Podcast om ett koldioxidneutralt energisystem

I en ny podcast får man lyssna på hur forskare har identifierat och prioriterat åtgärder som ska leda fram till ett koldioxidneutralt Nordiskt energisystem. Resultaten från projektet Nordic Clean Energy Scenarios lanseras i sin helhet i nästa vecka.

31 aug 2021 - Energisystem


Fördelaktigt med trådlös teknik för vattenkraften

Utvecklingen av olika typer av trådlös teknik går snabbt. Hittills använder få vattenkraftverk i Sverige digital kommunikationsteknik, men det finns många vinster med att använda den nya tekniken, både vad det gäller datainsamling och sänkta kostnader.

27 aug 2021


Nyhetsarkiv

Ladda ner

Om rapporten

Rapportnummer

2021:738

Författare

Jenny Gode, Ebba Löfblad, Thomas Unger, Peter Blomqvist, Johan Holm, Emil Nyholm, Martin Hagberg, Julia Hansson, Annamaria Sandgren, Sofie Hellsten, Nathalie Fransson, Erik Kjellström, Gustav Strandberg, Lisa Göransson