Rapport

Klimatförändringarnas inverkan på energisystemet

Parisavtalet slår fast att den globala temperaturökningen ska begränsas till under 2°C över förindustriell nivå, med strävan efter maximalt 1,5°C. Samtidigt har temperaturen redan stigit med över en grad. År 2020 ser ut att bli ett av de tre varmaste åren med en global medeltemperatur på 1,2°C över temperaturen under förindustriell tid. På våra nordliga breddgrader går klimatförändringarna snabbare och temperatur­ökningen är kraftigare. Ökad temperatur driver även förändringar i nederbörd, vind och molnighet.

Klimatförändringarna kommer att påverka energisektorn på olika sätt, både genom plötsliga väderrelaterade händelser och genom långsamma successiva förändringar. Klimatförändringarna bedöms främst innebära negativa effekter även om det finns vissa positiva konsekvenser. Energisystemets sårbarhet ökar samtidigt som förutsättningarna för olika energislag förändras. Elnätet påverkas och användningen av el, värme och kyla förändras.

Vissa delar av energisystemet kommer att påverkas signifikant av klimatförändringar medan övriga omvärldsfaktorer har betydligt större inverkan på andra delar av systemet. De stora behoven av ny- och reinvesteringar i energisystemet som krävs framöver gör det möjligt att samtidigt genomföra åtgärder för klimatanpassning.

Nyheter

Skogsindustriella programmet tar emot nya projektidéer

Har du som jobbar i näringslivet eller akademien idéer på hur svenska massa- och pappersbruk kan resurs- och energieffektivisera sina befintliga processer?

8 jul 2022 - Trygg elförsörjning


Lättproducerat kväveberikad träaska kan öka skogens tillväxt

Att återföra träaska kombinerat med en kvävekälla till skogen skulle kunna öka trädens tillväxt. Men det behövs mer kunskap om produktionen och askproducenterna behöver incitament och lägre kostnader.

4 jul 2022


Fokus på energifrågor under Almedalsveckan

Energiomställningen och hur vi ska öka svenska fossilfri elproduktionen är några av frågorna som vi är med och diskuterar tillsammans med företag, finansministern och andra politiker under Almedalsveckan. Kom och lyssna om du också är på plats i Visby!

30 jun 2022


Ny rapport om elnätens automatisering - mänsklig tillit i fokus

Har svenska hushåll tillit nog för att hantera den genomgripande förändring av samhället som det skulle innebära att implementera smarta elnät?

27 jun 2022 - Trygg elförsörjning


Fyra år av forskning på en dag – konferens om hållbar vattenkraft

Hur ställer vi om vattenkraften till moderna miljövillkor? Det var temat på slutkonferensen för Vattenkraftens miljöforskningsprogram.

23 jun 2022 - Vattenkraft


Nyhetsarkiv

Om rapporten

Rapportnummer

2021:738

Författare

Jenny Gode, Ebba Löfblad, Thomas Unger, Peter Blomqvist, Johan Holm, Emil Nyholm, Martin Hagberg, Julia Hansson, Annamaria Sandgren, Sofie Hellsten, Nathalie Fransson, Erik Kjellström, Gustav Strandberg, Lisa Göransson