Rapport

Klimatförändringarnas inverkan på fjärrvärme och fjärrkyla

Ökande temperaturer leder till att uppvärmningsbehovet minskar och att kylbehovet ökar. Även om mänskligheten lyckas undvika två graders global uppvärmning kommer detta att påverka värmesektorn.

Efterfrågan på fjärrvärme minskar vilket riskerar att leda till färre investeringar i kraftvärme. Samtidigt behövs allt mer eleffekt som går att styra i energisystemet i framtiden. Ökad nederbörd och fukt leder till att risken för plötsliga händelser som översvämningar, markförskjutningar och brand i bränslelager ökar när den mikrobiella aktiviteten ökar.

Det finns beredskap för denna typ av händelser redan idag, men riskarbetet behöver uppgraderas. Särskilt med tanke på att klimatförändringar kopplat till nederbörd och fukt under flera år kan döljas av naturliga variationer.

Nyheter

Skogsindustriella programmet tar emot nya projektidéer

Har du som jobbar i näringslivet eller akademien idéer på hur svenska massa- och pappersbruk kan resurs- och energieffektivisera sina befintliga processer?

8 jul 2022 - Trygg elförsörjning


Lättproducerat kväveberikad träaska kan öka skogens tillväxt

Att återföra träaska kombinerat med en kvävekälla till skogen skulle kunna öka trädens tillväxt. Men det behövs mer kunskap om produktionen och askproducenterna behöver incitament och lägre kostnader.

4 jul 2022


Fokus på energifrågor under Almedalsveckan

Energiomställningen och hur vi ska öka svenska fossilfri elproduktionen är några av frågorna som vi är med och diskuterar tillsammans med företag, finansministern och andra politiker under Almedalsveckan. Kom och lyssna om du också är på plats i Visby!

30 jun 2022


Ny rapport om elnätens automatisering - mänsklig tillit i fokus

Har svenska hushåll tillit nog för att hantera den genomgripande förändring av samhället som det skulle innebära att implementera smarta elnät?

27 jun 2022 - Trygg elförsörjning


Fyra år av forskning på en dag – konferens om hållbar vattenkraft

Hur ställer vi om vattenkraften till moderna miljövillkor? Det var temat på slutkonferensen för Vattenkraftens miljöforskningsprogram.

23 jun 2022 - Vattenkraft


Nyhetsarkiv

Om rapporten

Rapportnummer

2021:741

Författare

Annmaria Sandgren, Nathalie Fransson, Jenny Gode, Emil Nyholm, Johan Holm, Gustav Strandberg