Rapport

Klimatförändringarnas inverkan på fjärrvärme och fjärrkyla

Ökande temperaturer leder till att uppvärmningsbehovet minskar och att kylbehovet ökar. Även om mänskligheten lyckas undvika två graders global uppvärmning kommer detta att påverka värmesektorn.

Efterfrågan på fjärrvärme minskar vilket riskerar att leda till färre investeringar i kraftvärme. Samtidigt behövs allt mer eleffekt som går att styra i energisystemet i framtiden. Ökad nederbörd och fukt leder till att risken för plötsliga händelser som översvämningar, markförskjutningar och brand i bränslelager ökar när den mikrobiella aktiviteten ökar.

Det finns beredskap för denna typ av händelser redan idag, men riskarbetet behöver uppgraderas. Särskilt med tanke på att klimatförändringar kopplat till nederbörd och fukt under flera år kan döljas av naturliga variationer.

Nyheter

Det fossila ögat ökar återvinningen av plast

En miljon ton plast eldas upp varje år, trots att en stor del skulle kunna återvinnas. FossilEye är ett mätsystem som snabbt scannar igenom hur mycket plast som finns i ett lass med avfall. Med hjälp av det fossila ögat kan återvinningen av plast ökas och utsläppen från kraftvärmeproduktionen minskas.

5 dec 2023


Elektrifiering före 2030 avgörande för klimatmålen

En snabb elektrifiering är mycket viktig, både om vi i Sverige ska klara våra klimatmål och kunna fortsätta bygga vår välfärd och sysselsättning på industrin. Det sa Energiforsks vd Markus Wråke i SVT Agendas specialprogram om Sveriges klimatmål.

4 dec 2023


Fel om vindkraftskostnader – men statens roll värd att diskutera

På Svenska Dagbladets debattsidor pågår en replikväxling om kostnader för att bygga olika kraftslag. Energiforsks uppfattning är att Leif Östling med flera i sin inledande text har fel om kostnaden för att bygga havsbaserad vindkraft. Men kanske kan deras inlägg vara starten för en viktig diskussion om statens finansiella ansvar för ett robust och hållbart energisystem.

28 nov 2023


Ny standard för jordning av starkströmsanläggningar i utveckling

Förhoppningen med det nystartade Energiforskprojektet "Direktjordade starkströmsanläggningars påverkan på omgivningen vid kort frånkopplingstid och hög beröringsspänning", är att komma ett steg närmare en svensk standard.

28 nov 2023 - Trygg elförsörjning


Energiforsks budskap på Elnätsdagarna 2023: Tydligare roller och samsyn

Den 14–15 november anordnades Elnätsdagarna av Energiföretagen Sverige, en årlig konferens om aktuella frågor inom elnätsbranschen. Resultat ifrån Energiforskprojekten Ett elsystem för elfordon och Effektprognoser för lokalnät presenterades på scen.

23 nov 2023 - Trygg elförsörjning


Nyhetsarkiv

Om rapporten

Rapportnummer

2021:741

Författare

Annmaria Sandgren, Nathalie Fransson, Jenny Gode, Emil Nyholm, Johan Holm, Gustav Strandberg