Rapport

Klimatförändringarnas inverkan på fjärrvärme och fjärrkyla

Uppdaterad 2021-12-02 Publicerad 2021-03-23

Ökande temperaturer leder till att uppvärmningsbehovet minskar och att kylbehovet ökar. Även om mänskligheten lyckas undvika två graders global uppvärmning kommer detta att påverka värmesektorn.

Efterfrågan på fjärrvärme minskar vilket riskerar att leda till färre investeringar i kraftvärme. Samtidigt behövs allt mer eleffekt som går att styra i energisystemet i framtiden. Ökad nederbörd och fukt leder till att risken för plötsliga händelser som översvämningar, markförskjutningar och brand i bränslelager ökar när den mikrobiella aktiviteten ökar.

Det finns beredskap för denna typ av händelser redan idag, men riskarbetet behöver uppgraderas. Särskilt med tanke på att klimatförändringar kopplat till nederbörd och fukt under flera år kan döljas av naturliga variationer.

Nyheter

Vilken typ av solceller vill vi leva med?

Marieke Rynoson, forskar om solceller på doktorandprogrammet i energisystem på Högskolan i Dalarna. Ingenjörer glömmer ibland bort att se på solceller ur ett socialt perspektiv, menar Marieke Rynoson. – Jag vill fokusera på social hållbarhet för att ge branschen insikter om vad vi faktiskt vill leva med!

11 apr 2024


Beslutsstöd för återvinning av slaggrus fungerar, men behöver uppdateras

För att underlätta bedömningen av potentiella miljö- och hälsorisker med återvinning av slaggrus, finns ett beslutstöd sedan 2019. I det här projektet har forskarna undersökt hur beslutsstödet fungerar i praktiken.

8 apr 2024


Exploring vibrations in power plants with Professor Rainer Nordmann

Energiforsk and Professor Rainer Nordmann have arranged a one-day-lecture tour of Sweden and Finland on turbogenerator vibrations.

4 apr 2024 - Kärnkraft


Ny rapport: Vätgas har goda förutsättningar att bidra med flexibilitet till elsystemet

I ett framtida energisystem kan vätgas utgöra en flexibel resurs som bidrar till att balansera elsystemet på olika tidshorisonter, både avseende effekt- och energibalans och frekvensreglering.

3 apr 2024 - Energisystem


Anmälan till CIGRE Biennial Session 2024 är öppen: "Unikt tillfälle att forma framtidens kraftsystem"

Det går nu att anmäla sig till CIGRE Biennial Session som arrangeras 25–30 augusti i Paris; världens största evenemang för kraftsystem. Konferensen erbjuder bland annat möjligheter att delta i gruppdiskussionsmöten och workshops, nätverka med branschkollegor och ta del av den tekniska utställningens innovationer, produkter och tjänster.

20 mar 2024 - Elnät


Nyhetsarkiv

Om rapporten

Rapportnummer

2021:741

Författare

Annmaria Sandgren, Nathalie Fransson, Jenny Gode, Emil Nyholm, Johan Holm, Gustav Strandberg