Rapport

Klimatförändringarnas inverkan på vindkraften

De klimatpåverkande faktorer som framför allt påverkar vindkraften är förändrade vindförhållanden och isbildning. Konsekvenserna verkar bli relativt små och klimatsimuleringar visar inga större förändringar av vindförhållandena, även om resultaten är osäkra. En ökad isbildning i norra Sverige bedöms vara den säkraste klimatsignalen som också påverkar branschen negativt.

Några exempel på mindre troliga förändringar, som man kan behöva förbereda sig för, är stiltje, skogsbrand, förändrad turbulens och förändrad vindriktning. Men klimatförändringen kan också påverka vindkraften positivt. Det handlar till exempel om en minskad nedisning i södra Sverige och en mindre utbredning av havsis vilket underlättar utbyggnaden av havsbaserad vindkraft längre norrut i Östersjön.

En fortsatt kraftig utbyggnad innebär att vindkraft på sikt kommer att utgöra en stor andel av Sveriges elförsörjning. Det innebär också att klimatförändringens eventuella påverkan på vindkraften kan få stor betydelse för elsystemet som helhet. Rapporten ger också fem förslag på åtgärder som gäller för de flesta konsekvenser som har identifierats.

Nyheter

Sökhundar effektiv metod för att hitta läckor i fjärrvärmenät

Sökhunden Jeckov har haft cirka 25 sökuppdrag för olika fjärrvärmebolag. Med sin nos hittar schäfern snabbt läckor med en träffsäkerhet på 0–14 meter.

25 nov 2022


Katja Åström ny programansvarig för vattenkraft på Energiforsk

Katja Åström har börjat som programansvarig för vattenkraft på Energiforsk. Hon ansvarar bland annat för programmet Betongtekniskt program vattenkraft och arbetar även med Svenskt vattenkraftcentrum, SVC. Tidigare har Katja Åström arbetat för konsultföretaget Sigholm och hon har även en bakgrund på Energimyndigheten.

23 nov 2022


Ny metod för klassificering av aska med fokus på ekotoxicitet

Klassificeringen av avfall påverkar i hög grad hur bottenaska från energiåtervinning ska behandlas och användas. För askor är särskilt den farliga egenskapen för ekotoxicitet (HP14) en utmaning och en kritisk egenskap för klassificeringen. Nu har en nordisk forskargrupp tagit fram ett förslag till testmetod och vägledning.

18 okt 2022


Svensk vattenkraftforskning på internationell konferens i Cambridge

Resultat från två svenska forskningsprojekt, varav ett projekt från Svenskt vattenkraftcentrum, har presenterats på den internationella konferensen OpenFOAM Workshop.

22 sep 2022 - Vattenkraft


Pressmeddelande: Minskad elförbrukning skulle kunna halvera elpriserna

Elpriserna i södra Sverige kan halveras redan i vinter, om EU snabbt når målet att minska elförbrukningen med 10 procent. Det bekräftar en färsk studie som forskningsföretaget Energiforsk står bakom. För en eluppvärmd villa skulle prissänkningen ge en besparing på cirka 4 000 kronor i månaden i vinter.

18 sep 2022 - Energisystem


Nyhetsarkiv

Om rapporten

Rapportnummer

2021:742

Författare

Peter Blomqvist, Jenny Gode, Erik Kjellström, Gustav Strandberg