Rapport

Klimatförändringarnas inverkan på vindkraften

De klimatpåverkande faktorer som framför allt påverkar vindkraften är förändrade vindförhållanden och isbildning. Konsekvenserna verkar bli relativt små och klimatsimuleringar visar inga större förändringar av vindförhållandena, även om resultaten är osäkra. En ökad isbildning i norra Sverige bedöms vara den säkraste klimatsignalen som också påverkar branschen negativt.

Några exempel på mindre troliga förändringar, som man kan behöva förbereda sig för, är stiltje, skogsbrand, förändrad turbulens och förändrad vindriktning. Men klimatförändringen kan också påverka vindkraften positivt. Det handlar till exempel om en minskad nedisning i södra Sverige och en mindre utbredning av havsis vilket underlättar utbyggnaden av havsbaserad vindkraft längre norrut i Östersjön.

En fortsatt kraftig utbyggnad innebär att vindkraft på sikt kommer att utgöra en stor andel av Sveriges elförsörjning. Det innebär också att klimatförändringens eventuella påverkan på vindkraften kan få stor betydelse för elsystemet som helhet. Rapporten ger också fem förslag på åtgärder som gäller för de flesta konsekvenser som har identifierats.

Nyheter

Skogsindustriella programmet tar emot nya projektidéer

Har du som jobbar i näringslivet eller akademien idéer på hur svenska massa- och pappersbruk kan resurs- och energieffektivisera sina befintliga processer?

8 jul 2022 - Trygg elförsörjning


Lättproducerat kväveberikad träaska kan öka skogens tillväxt

Att återföra träaska kombinerat med en kvävekälla till skogen skulle kunna öka trädens tillväxt. Men det behövs mer kunskap om produktionen och askproducenterna behöver incitament och lägre kostnader.

4 jul 2022


Fokus på energifrågor under Almedalsveckan

Energiomställningen och hur vi ska öka svenska fossilfri elproduktionen är några av frågorna som vi är med och diskuterar tillsammans med företag, finansministern och andra politiker under Almedalsveckan. Kom och lyssna om du också är på plats i Visby!

30 jun 2022


Ny rapport om elnätens automatisering - mänsklig tillit i fokus

Har svenska hushåll tillit nog för att hantera den genomgripande förändring av samhället som det skulle innebära att implementera smarta elnät?

27 jun 2022 - Trygg elförsörjning


Fyra år av forskning på en dag – konferens om hållbar vattenkraft

Hur ställer vi om vattenkraften till moderna miljövillkor? Det var temat på slutkonferensen för Vattenkraftens miljöforskningsprogram.

23 jun 2022 - Vattenkraft


Nyhetsarkiv

Om rapporten

Rapportnummer

2021:742

Författare

Peter Blomqvist, Jenny Gode, Erik Kjellström, Gustav Strandberg