Rapport

Erfarenheter från medelstora solcellsinstallationer

Medelstora solcellsinstallationer på byggnader

De allra flesta fastighetsägare är nöjda med sin solcellsinstallation och det finns bara ett fåtal byggnadstekniska eller säkerhetsmässiga fel och brister för solcellsanläggningar större än 10 kWp enligt den här studien.

Intervju– och enkätsvaren visar en relativt entydig bild av i huvudsak problemfria installationer med likartade lösningar för montering på olika typer av underlagsmaterial och taklutning. Problem med snöröjning, rengöring och skadegörelse uppfattas inte som ett hinder för de cirka 100 anläggningar som ingår i studien. Resultaten leder förhoppningsvis till att fler fastighetsägare väljer att installera solceller!  

Nyheter

Pressmeddelande: Energiforsk miljonsatsar på forskning om fjärrvärme

Forskningsföretaget Energiforsk har ihop med 25 energiföretag initierat det treåriga forskningsprogrammet Futureheat. Totalt satsar branschen nästan 15 miljoner kronor för att bland annat undersöka hur fjärrvärme kan stärka elsystemet och hur biobränsleanvändning i fjärrvärmesektorn kan bli mer hållbar.

2 feb 2023


Ansökan är öppen: presentera på CIGRE Session 2024

Vill du medverka som författare till en artikel eller poster som presenteras under CIGRE Session 2024? Nu är ansökningen öppen för forskare som vill delta.

31 jan 2023 - Trygg elförsörjning


Värmeklustret etapp tre – från forskningsresultat till kommersiella lösningar

Nu startar den tredje etappen av Energiforsks värmekluster där alla som är intresserade av värme- och kylasystemens utveckling kan bli medlemmar.

30 jan 2023 - Värme och kyla


Rekommendationer och lösningar för att underlätta digitaliseringen av elnäten

I en ny syntesrapport redovisas olika rekommendationer och lösningar för att underlätta förverkligandet av ett mer flexibelt energisystem. Flera av projekten analyserar och utvärderar de möjligheter som digitalisering och ny teknik kan bidra med inom elnätsområdet.

19 jan 2023


Lär dig mer om standarder för elnät – gå med i CIM-nätverket

Vill du få nyheter och lära dig mer om EU:s standarder för elnät? Nästa träff är redan den 9 februari och det finns plats för fler deltagare.

18 jan 2023 - Trygg elförsörjning


Nyhetsarkiv

Om rapporten

Rapportnummer

2015:126

Författare

Daniel Olsson, Catrin Heincke, Peter Wenerhag