Projekt

Fotogrammetri för anläggningsnära flödesmätning

Anläggningsnära strömning kräver normalt omfattande utredningsarbete p.g.a. komplicerad geometri, stora volymer, transienta effekter, m.m. Vid anläggningsändringar, optimering av vattenutnyttjande eller förändrade driftförhållanden behöver strömningsrealterade parametrar oftast beaktas (som förluster, avbördningskapacitet, hydrauliska laster, nivåvariationer, luftsvällning, stänk, isläggning, lockvatten, erosion, sandtransport, m.m.). Projektet avser tillhandahålla verktyg för analys och bedömning av detta som nyttjar informationen som finns i de strukturer och rörelser som finns på ytan av det strömmande vattnet.

Anläggningsnära strömning kräver normalt omfattande utredningsarbete eftersom det handlar om stora volymer, en komplicerad geometri, transienta effekter med mera. 

När något ändras i en anläggning, man optimerar vattenutnyttjandet eller förändrar driftförhållandena behöver man ta hänsyn till strömningsrealterade parametrar som förluster, avbördningskapacitet, hydrauliska laster, nivåvariationer, luftsvällning, stänk, isläggning, lockvatten, erosion, sandtransport med mera. 

Det här projektet ska ta fram verktyg för analys och bedömning av anläggningsnära flödesmätning med hjälp av information som finns i strukturer och rörelser på ytan av det strömmande vattnet.

Om projektet

Projektledare

Gunnar Hellström, LTU

Doktorand

Hang Trieu LTU

Projektdeltagare

Mikael Sjödahl, LTU
Per Bergström, LTU

Tid

maj 2019 - december 2020