Projekt

Numerical modelling of scour in rock spillway channels

Bergerosion kan leda till allvarliga problem med stabiliteten i dammar. I projektet kommer olika tekniker prövas som kan visa på hur stora riskerna för erosion är.

Bergerosion är en komplex process som inträffar när erosionskapaciteten hos vatten överstiger bergmaterialets förmåga att motstå det. I Sverige har bergerosion konstaterats vid flera kraftverk. Överdriven erosion kan vara mycket problematisk eftersom den kan påverka dammens övergripande stabilitet.

Projektet syftar till att undersöka möjligheter att använda tekniken CFD-DEM. Tekniken kan visa på erosionskapaciteten hos vatten i kombination med berg. Målet är också att ta fram en numerisk modell för en kvantitativ analys av data.  

Computational Fluid Dynamics / Discrete Element Method model (CFD-DEM) är en process som används för att modellera eller simulera system
som kombinerar vätskor med fasta ämnen eller partiklar.