Projekt

Prediktering av återstående lagerlivslängd i Kaplannav

Uppdaterad 2023-03-17 Publicerad 2019-07-30

Det här är ett doktorandprojekt som leda till förståelse och kunskap om hur olika parametrar som glidhastighet, last, glidamplitud, material, temperatur och ytegenskaper påverkar friktion och nötning av de självsmörjande lagermaterial som används i vattenkraftsapplikationer.

I projektet kommer metoder utvecklas för att förutspå återstående livslängd för lager som ingår i ledskenor och skovelregleringen i Kaplanturbiner. Forskarna kommer att använda den samlade kunskapen kring inverkan av arbetsförhållanden för att minska slitage och på det sättet förlänga livslängden för lagren. 

Kunskap om hur material nöts och vilka friktionsegenskaper de förväntas ha under olika typer av driftsförhållanden är mycket viktigt för att kunna bedöma haveririsk, planera underhåll och undvika för tidiga utbyten av mterial. Genom den ökade regleringen utsätts lagren i Kaplannav också för fler och kortare rörelser och det är viktigt att kunna bedöma hur det påverkar livslängden och om det finns förhållanden som är särskilt ofördelaktiga. Kunskapen kan också användas för att öka produktiviteten genom att anpassa arbetsförhållandena för att uppnå en lägre friktion och nötning.

Den här etappen av projektet har som vetenskapligt mål att producera tre vetenskapligt granskade artiklar och två konferensbidrag. 

 

Om projektet

Projektledare

Kim Berglund, Luleå tekniska universitet 

Doktorand

Maria Rodiouchkina, Luleå tekniska universitet 

Projektdeltagare

Roland Larsson, Luleå tekniska universitet 

Publiceringar

K. Berglund, M. Rodiouchkina, J. Hardell, K. Kalliorinne, and J. Johansson, ‘A novel reciprocating tribometer for friction and wear measurements with high contact pressure and large area contact configurations’, Lubricants, vol. 9, no. 12, 2021.

M. Rodiouchkina, J. Lind, L. Pelcastre, K. Berglund, Å. Kassman Rudolphi, and J. Hardell, ‘Tribological behaviour and transfer layer development of self-lubricating polymer composite bearing materials under long duration dry sliding against stainless steel’, Wear, vol. 484–485, 2021.

M. Rodiouchkina, K. Berglund, F. Forsberg, I. Rodushkin, and J. Hardell, ‘Influence of Counter Surface Roughness and Lay on the Tribological Behaviour of Self-Lubricating Bearing Materials in Dry Sliding Conditions at High Contact Pressures’, Lubricants, vol. 10, no. 8, 2022.

M. Rodiouchkina, H. Lindsjö, K. Berglund, and J. Hardell, ‘Effect of stroke length on friction and wear of self-lubricating polymer composites during dry sliding against stainless steel at high contact pressures’, Wear, vol. 502–503, 2022.

M. Rodiouchkina, L. Pelcastre, K. Berglund, R. Larsson, J. Lind, and Å. Kassman Rudolphi, ‘Tribological behaviour of self-lubricating polymercomposite bearing materials during long-time dry sliding’, in 74th STLE Annual Meeting and Exhibition, 2019, pp. 140–140.

K. Berglund, M. Rodiouchkina, and R. Larsson, ‘Influence Of Operational and Surface Conditions on the Tribological Performance of Self-Lubricating Polymer Composite Bearing Materials Used in Hydropower Applications’, in 74th STLE Annual Meeting and Exhibition: Program Guide and Schedule, 2019, pp. 138–140.

M. Rodiouchkina, ‘Tribology of self-lubricating polymer composites for hydropower applications’, PhD dissertation, Luleå University of Technology, Luleå, 2022.

Tid

juni 2018 - september 2020