Projekt

Reparationsinjektering i fyllningsdammar

Uppdaterad 2023-09-21 Publicerad 2019-10-24

Vilka krav bör man kunna ställa på ett injekteringsbruk för reparation av fyllningsdammar som är ansatta av inre erosion? Det ska det här projektet ta reda på genom att utgå från skadans art, placering och hur långt den har utvecklats.

Detta projekt ska finna och utveckla ett geologiskt basmaterial (injekteringsbruk) för reparationsinjektering av skadad tätjord i fyllningsdammar.

Det handlar om en teoretisk analys av vilken typ av injekteringsbruk som är lämpligast i en fyllningsdamm med en tätjord som består av finkornig morän påverkd av inre erosion.

Arbetet ska omfatta en beskrivning av vilken styvhet och kornfördelning detta bruk bör ha med utgångspunkt från några vanliga typskador i en fyllningsdamm. Bruket ska optimeras med avseende på inträngningsförmåga och förmågan att fylla ut skadade zoner. I projektet kommer flera identifierade recept på injekteringsbru att utvecklas och testas också i skarpa försök, motsvarande fältförsök.

Om projektet

Projektledare

Jan Laue, LTU

Industridoktorand

Johan Lagerlund, LTU/Vattenfall

Tid

januari 2019 - december 2020