Projekt

Trovärdiga CFD-simuleringar på vattenbyggnadshydrauliska problem

Uppdaterad 2023-09-21 Publicerad 2019-07-31

Genom att skapa en databas med väldefinierade och noggrant genomförda experiment kan forskarna här skapa förutsättningar för bättre validering av numeriska beräkningar, med tillräckligt komplexa flödesfall som är relevanta inom vattenbyggnadshydralik.

Målet med projektet är att skapa en grund för bättre jämförelser mellan experiment och beräkningar men även kontra ingenjörsmässiga tumregler där forskarna har bättre kontroll över randvillkor och geometrier än existerande experiment.

Det finns ett behov av väldefinierade experiment för validering av computional fluid dynamics, CFD i vattenbyggnadshydrauliska frågor med öppna kanaler och utskov. Resultaten kommer att öka kunskapen och skapa förutsättningar för en större trovärdighet för numeriska beräkningar. Projektet ska leda till en licentiatavhandling, tre tidsskriftartiklar och ett konferensbidrag.